ชุมชนสวรรค์บนดิน

ดั้งเดิมที่เราสร้างเว็บนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ฟรีแต่ประการใด (ทั้งอบรมและแจกหนังสือ)  ตั้งใจจะทำเป็นเว็บรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่… เริ่มจากเรานำ หนังสือ e-book แจกฟรี(ที่เขียนเอง) มาฝากให้ดาวน์โหลด จนนานวันเข้า เนื้อหาในเว็บนี้ก็ถูกยึดครอง ไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แวร์ฟรี

แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีคนจำได้ว่าผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งไว้ ก็คือ “บูรณาการสิ่งดีๆ ต่อโลกไว้ที่นี่ ชุมชนสวรรค์บนดิน ชุมชนคนพอเพียง (Paradise on Earth Community) ”  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) ซึ่งหนังสือเล่มนี้เอง เป็นที่มาของเว็บนี้

ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้ 10 กว่าปีที่แล้ว (แม้จะเขียนว่าพิมพ์ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.ย. 2011 แต่จริงๆเขียนไว้ก่อนนั้น 2-3 ปี จนสุดท้ายสรุปออกมาเป็นเล่มนี้)

แล้วหนังสือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร ?  หน้าปกสรุปเนื้อหาในหนังสือได้ชัดเจนเลยทีเดียว

เราตระหนักถึงวิกฤติของโลกมานานพอสมควรแล้ว ศาสตร์ทั้ง 3 ก็คือ  วิทยาศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ และ ศาสนศาสตร์ ล้วนได้คาดการณ์หรือพยากรณ์อนาคตของโลกไว้ และมันก็เป็นในแง่ลบ โลกกําลังจะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างมากมาย และมันก็เข้าใกล้ตัวเราทุกวัน

ฉะนั้น เราก็เลยคิดหาทางออกไว้เตรียมรับมือ ซึ่งนั่นก็คือ การสร้างชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง  ซึ่งผู้เขียนได้ตั้งชื่อชุมชนนี้ว่าชุมชนสวรรค์บนดิน (Paradise on Earth Community – PoE Community) “

ชุมชนสวรรค์บนดิน จะบูรณาการเอาสิ่งต่างๆที่ดีต่อโลกไว้ด้วยกันที่นี่ ชุมชนแห่งนี้ จะอยู่ได้ด้วยตนเอง ผลิตอาหาร สํารองน้ำ สร้างพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างงาน สร้างอาชีพขึ้นมาที่นี่ โดยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น ที่นี่จะเป็นข้อต่อระหว่างความเป็นอยู่อาศัยแบบพอเพียง กับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (ผู้เขียน PoE Community – ชำนาญด้าน IT ด้วย)

พอมี Covid-19 เข้ามา หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับความสนใจขึ้นมาอีก ***

Covid-19  ทำเอาโลกสะเทือน(อย่างที่ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้ว)  ผลพวงตามมาอีกยาวเหยียด เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง  คนจำนวนมากตกงาน  ธุรกิจมากมายล้มละลาย  และปัญหาจะลากยาวอีกหลายปี ประเทศมหาอำนาจก็ขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นทุกวัน ล่ำๆว่าจะเกิดสงครามร้อนที่รบกันจริงๆ

และ… ดูเหมือนว่า  ไม่มีใครช่วยเราได้เลย นอกจากพวกเราที่เห็นตรงกัน ต้องช่วยกัน

ถ้า ชุมชนสวรรค์บนดิน  เกิดขึ้นมา จะช่วยคนได้มาก

จริงๆแล้ว แม้จะไม่มี Covid-19  ชุมชนสวรรค์บนดิน   ก็สามารถเป็นทางออกของปัญหาของหลายๆคนได้มากเลยทีเดียว เช่น ปัญหาสังคมสูงวัย , คนที่ไม่มีบุตร(รวมถึงผู้เขียน) ต้องเฒ่าชราไปตามลำพัง ก็สามารถมารวมกันอยู่ที่ ชุมชนสวรรค์บนดิน ได้ ต้นทุนการใช้ชีวติก็ต่ำ มีคนในชุมชนช่วยกันดูแล 

ผู้เขียนเฝ้ารอมากว่า 10 ปี อยากจะ สร้างชุมชนสวรรค์บนดิน ขึ้นมาจริงๆ แต่ติดเรื่องทุนทรัพย์ ก็เลยไปต่อไม่ได้

… เหนื่อยแล้ว เบื่อแล้ว ที่จะเอาแต่ขีดๆเขียนๆ … 

วสันต์ คุณดิลกเศวต
(Web Master)
– wasankds@gmail.com
– Line Id : wasankds
– 08-1459-8343

 

 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.