ระบบสร้างสารบัญภาพด้วย Google Slides

  • ลิงค์ไปยัง Google Drive

  คลิกที่นี่ เพื่อเปิดไฟล์ใน Google Drive

  • วิดีโอการใช้งาน

  • คุณลักษณะโดยรวม

ระบบสร้างสารบัญภาพ ด้วย Google Slides

ใช้ภาพที่เก็บอยู่ใน Google Drive มาสร้างเป็นสารบัญภาพใน Google Slides

การตั้งค่า สามารถ
– กำหนดระยะเว้นขอบได้ ทั้ง 4 ด้าน
– กำหนดระยะห่างระหว่างภาพได้ ทั้ง 2 แกน
– กำหนดจำนวนภาพใน 1 หน้าสไลด์ได้ (จำนวนคอลัมน์ x แถว)

  • ติดต่อ

วสันต์ คุณดิลกเศวต
wasankds@gmail.com
081-459-8343
Line ID : wasankds

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.