คอร์สออนไลน์ Google Apps Script
คอร์สออนไลน์ Google Apps Script

เรียน ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

เราได้เปิดสอนคอร์ส Google Apps Script แบบออนไลน์สอนสด (ไม่มีแผนจะทำเป็นวิดีโอในเวลานี้) โดยคอร์สต่างๆที่มี แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ก็คือ คอร์สหลัก(ขึ้นต้นด้วย AS) และ คอร์สโปรเจกต์ (ขึ้นต้นด้วย PJ)

คอร์สหลัก เป็นคอร์สที่อธิบายหลักการเขียนโปรแกรม ไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง แล้วแต่ว่าจะเป็นคอร์สไหน

AS01 : หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script และ เซอร์วิส Spreadsheet

AS02 : การสร้าง Web App ด้วย Google Apps Script

AS03 : การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Apps Script

AS04 : การใช้งานเซอร์วิส Drive เพื่อควบคุม Google Drive

AS05 : การใช้งานเซอร์วิส Calendar เพื่อควบคุม Google Calendar

AS06 : การใช้งานเซอร์วิส Slide เพื่อควบคุม Google Slide

AS07 : การใช้งานเซอร์วิส Document เพื่อควบคุม Google Docs

คอร์สโปรเจกต์ มีหลายคนติดต่อมา เพื่อขอให้ผู้สอนสอนเป็นโปรเจกต์อย่างที่ต้องการ เช่น อยากทำระบบอนุมัติวันลา เป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้จะไม่รับสอน เพราะจัดเป็นงานจ้างเขียนโปรแกรม ซึ่งมีเรทการคิดราคาที่ต่างกันค่อนข้างมาก เพราะผู้สอนต้องไปคิดมาก่อน โดยอาจจะใช้เวลา 1-30วัน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน ผู้สอนจะรับสอนเป็นโปรเจกต์ ในกรณีที่มีเตรียมไว้อยู่แล้วเท่านั้น ฉะนั้น จึงได้นำโปรเจกต์ต่างๆที่มี มาเปิดสอน ซึ่งจะได้ทะยอยนำมาเปิดสอนเรื่อยๆ หรือท่านใดมีโปรเจกต์ที่อยากให้สอนสามารถแนะนำมาได้ (โปรเจ็กต์มีทั้งแบบง่ายและแบบยาก ต้องการพื้นฐานของผู้เรียนแตกต่างกันไป โปรดดูเงื่อนไขพื้นฐานของผู้เรียนให้ละเอียด)

PJ01 : ขอเลขที่เอกสารด้วย Google Form

PJ02 : ส่งอิเมล์หรือส่งไลน์แจ้งเตือนก่อนถึงเวลาที่กำหนด

PJ03 : ระบบ Stock ใน Google Sheets

PJ04 : Work flow อนุมัติเอกสาร

PJ05 : การสร้าง Sidebar (ย้ายไปเป็นส่วนหนึ่งของ Web App)

PJ06 : แก้ไข Event ใน Calendar แจ้งการแก้ไข

PJ07 : ระบบบริหารจัดการลูกค้า WebApp (CRUD)

PJ08 : Line Notify API และ Line Messaging API ร่วมกับ Google Apps Script

PJ09 : สร้างบัตรลงทะเบียน

PJ10 : QR Code Generator และ Scanner

PJ11 : จับตารางจากหน้าเว็บ

PJ12 : Web App สมัครเรียน

PJ13 : ระบบจองเยี่ยม

PJ14 : สร้างหน้าสรุปรายงานใน Google Slide (ตาราง)(กราฟ)

PJ15 : ระบบ Login

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 1

ระบบ PEM System(ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ) : ระบบ PEM อธิบายง่ายๆ ใครไปซื้ออะไรมา ก็มาลงบันทึกรายละเอียดการซื้อไว้ แล้วก็ถ่ายรูปบิลอัปโหลดเป็นหลักฐานแนบ จากนั้นก็บันทึกลงระบบ เก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet และ Google Drive(สำหรับการอัปโหลดไฟล์) แยกตามโครงการ เพื่อจะได้สรุปค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/pem-system/

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 2

ระบบส่งออกข้อมูลตามเดือน  : ใช้ส่งออกข้อมูลจาก Google Sheets ตามคอลัมน์ข้อมูลที่เป็นวันที่
การตั้งค่า สามารถ
– กำหนด “เดือนปี” ที่จะส่งออกข้อมูลได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังแท็บต่างๆ ในไฟล์ปลายทางได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ปลายทางได้
– กำหนดให้รวมหัวตารางในข้อมูลปลายทางได้
– กำหนดให้ล้างข้อมูลต้นทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/export-data-by-months/

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 3

ระบบนำเข้าข้อมูลตามคอลัมน์ : ใช้นำเข้าข้อมูลจากหลายไฟล์ มารวมกัน
– สามารถเลือกไฟล์ได้
– สามารถเลือกคอลัมน์ได้
– มี Sidebar ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/import-data-by-columns/

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 4

ระบบสร้างแคตตาล็อกสินค้า : ใช้ข้อมูลจาก Google Sheets ไปสร้างเป็นแคตตาล็อกสินค้าใน Google Docs

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/products-catalogue/

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 5

ระบบสร้างสารบัญภาพ ด้วย Google Slides :  ใช้ภาพที่เก็บอยู่ใน Google Drive มาสร้างเป็นสารบัญภาพใน Google Slides
การตั้งค่า สามารถ
– กำหนดระยะเว้นขอบได้ ทั้ง 4 ด้าน
– กำหนดระยะห่างระหว่างภาพได้ ทั้ง 2 แกน
– กำหนดจำนวนภาพใน 1 หน้าสไลด์ได้ (จำนวนคอลัมน์ x แถว)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/images-toc/

ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Scrispt ตัวอย่างที่ 6

ระบบงานสร้างเอกสารธุรกิจด้วย DocsCreator

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.poeclub.org/docscreator/

ผู้สอน

ชื่อ : นาย วสันต์ คุณดิลกเศวต
อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานด้านงานเขียน (ดาวน์โหลดฟรี)

 1. หนังสือ "ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก"
 2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48”
 3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7”
 4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”
 5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6”
 6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6”
 7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server”
 8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
 9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email”
 10. หนังสือ “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์”
 11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB"
 12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 :Relational Database using HSQLDB
 13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”
 14. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script”
 15. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1”
 16. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet”
 17. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document”
 18. หนังสือ “การใช้งาน Google Forms”
 19. หนังสือ “การใช้งาน Google Sites”
 20. หนังสือ “Google Apps Script : Deploy as web app”
 21. หนังสือ “Google Apps Script : Web app form”
 22. หนังสือ “Google Sheets : การคำนวณขั้นสูงด้วยสูตรอาเรย์”
 23. หนังสือ “Google Sheets : Pivot table

ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง)

 1. บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 5. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
 6. บริษัท บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 9. บริษัท ดีสโตน จำกัด, บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,
 10. บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 11. บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
 12. บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 13. บริษัท เรดิคอน จำกัด
 14. บริษัท เวลดิ้งออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
 15. บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
 16. บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 17. บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 19. บริษัท เอเชีย ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 20. บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 21. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 22. บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
 23. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
 24. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 25. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์