ระบบส่งออกข้อมูลตามเดือน

  • ลิงค์ไปยัง Google Drive

  คลิกที่นี่ เพื่อเปิดแชร์โฟลเดอร์ใน Google Drive

  • วิดีโอการใช้งาน

  • คุณลักษณะโดยรวม

ระบบส่งออกข้อมูลตามเดือน

ส่งออกข้อมูลจาก Google Sheets ตามคอลัมน์ข้อมูลที่เป็นวันที่

การตั้งค่า สามารถ
– กำหนด “เดือนปี” ที่จะส่งออกข้อมูลได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังแท็บต่างๆ ในไฟล์ปลายทางได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ปลายทางได้
– กำหนดให้รวมหัวตารางในข้อมูลปลายทางได้
– กำหนดให้ล้างข้อมูลต้นทางได้

  • ติดต่อ

วสันต์ คุณดิลกเศวต
wasankds@gmail.com
081-459-8343
Line ID : wasankds

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.