คอร์สออนไลน์ Google Sheets
คอร์สออนไลน์ Google Sheets

ท่านใดที่สมัครเรียนกับผู้สอนโดยตรง และต้องการจะต่ออายุคอร์ส ให้ติดต่อผู้สอนตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง เพราะวิดีโอถูกย้ายไปไว้ที่อื่นแล้ว

เรียน ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

ในช่วงโควิด มีหลายคนติดต่อขอเรียนออนไลน์กับผู้เขียน แต่เนื่องจากการสอนสดอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง

ฉะนั้นผู้เขียนจึงทำเป็นคอร์สออนไลน์ เรียนผ่านวิดีโอขึ้นมา คิดค่าบริการในราคาย่อมเยา เพื่อช่วยให้ทุกท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เขียนก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วย ก็ถือว่า วิน-วิน ทั้ง 2 ฝ่าย

หากมีคำถามประการใด โปรดรู้สึกสบายใจที่จะติดต่อสอบถามเราโดยตรง ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม และสมัครเรียนคอร์สออนไลน์กับเรา

วสันต์ คุณดิลกเศวต

ค่าบริการ

1. [GS01] Google Sheets : Fundamental 1,200 บาท/ปีแรก ปีต่อไป ต่ออายุ 100 บาท/ปี

2. [GS02] Google Sheets : Array (การคำนวณขั้นสูงด้วยอาเรย์) 1,200 บาท/ปีแรก ปีต่อไป ต่ออายุ 100 บาท/ปี

3. [GS03] Google Sheets : Pivot table & QUERY 1,200 บาท/ปีแรก ปีต่อไป ต่ออายุ 100 บาท/ปี

โปรโมชั่น !!! ลด 50% เมื่อสมัครทั้ง 3 คอร์ส

4. [GS99] Google Sheets ทั้ง 3 คอร์ส ([GS01],[GS02] และ [GS03]) 1,800 บาท/ปีแรก ปีต่อไป ต่ออายุ 100 บาท/ปี

หมายเหตุ

 • มีการคิดค่าบริการรายปี เพราะเราต้องเช่าพื้นที่เก็บไฟล์วิดีโอ ที่ต้องจ่ายทุกปี และเป็นค่าบริการในการดูแลรักษาเว็บไซต์ การตอบคำถามในกลุ่ม เป็นต้น

กรณีสมัครเป็นกลุ่ม

 • กรณีสมัครเป็นกลุ่มสามารถติดต่อขอใบเสนอราคาได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

ผู้สอน

ชื่อ : นาย วสันต์ คุณดิลกเศวต
อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานด้านงานเขียน (ดาวน์โหลดฟรี)

 1. หนังสือ "ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก"
 2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48”
 3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7”
 4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”
 5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6”
 6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6”
 7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server”
 8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
 9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email”
 10. หนังสือ “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์”
 11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB"
 12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 :Relational Database using HSQLDB
 13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”
 14. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script”
 15. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1”
 16. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet”
 17. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document”
 18. หนังสือ “การใช้งาน Google Forms”
 19. หนังสือ “การใช้งาน Google Sites”
 20. หนังสือ “Google Apps Script : Deploy as web app”
 21. หนังสือ “Google Apps Script : Web app form”
 22. หนังสือ “Google Sheets : การคำนวณขั้นสูงด้วยสูตรอาเรย์”
 23. หนังสือ “Google Sheets : Pivot table
ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง)
 1. บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 5. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
 6. บริษัท บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 9. บริษัท ดีสโตน จำกัด, บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,
 10. บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 11. บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
 12. บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 13. บริษัท เรดิคอน จำกัด
 14. บริษัท เวลดิ้งออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
 15. บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
 16. บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 17. บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 19. บริษัท เอเชีย ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 20. บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 21. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 22. บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
 23. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
 24. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 25. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์