Google Sheets : Fundamental
Google Sheets : Fundamental

 คอร์ส GS01 เสร็จสมบูรณ์แล้ว ความยาว 9 ชม. 37 นาที ความยาวกำลังดี อย่างที่ตั้งใจไว้ แม้จะมีถึง 29 บท แต่เวลารวมกำลังดี

 หากใครติดขัดตรงไหน ตรงไหนไม่เข้าใจ หรือผู้สอนอธิบายไม่ชัดเจน สอบถามกันเข้ามาได้ ถ้าคำถามไหนน่าสนใจ จะได้ทำเป็นวิดีโอเพิ่มเติมมาให้

 ขอบคุณครับ

Part I : พื้นฐาน

+

-

(ฟรี) แนะนำคอร์ส (04:08)

GS01-C01-L1

 1. เนื้อหามีอะไรบ้าง

(ฟรี) การเข้าใช้งาน Google Sheets และ การจัดการไฟล์ (15:28)

ลิงค์ 1

GS01-C02-L01

 1. การเข้าใช้งาน Google Apps
  • การ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
  • การเปิดแอพ Google Drive
 2. การสร้างและจัดการไฟล์
  • การสร้างไฟล์ Google Sheets
  • การย้ายไฟล์
  • การติดดาวให้กับไฟล์
  • การดูไฟล์ล่าสุด(Recent)
 3. ระบบเวอร์ชั่น
  • เวอร์ชั่นคืออะไร
  • การสร้างเวอร์ชั่น
  • การโหลดเวอร์ชั่น

(ฟรี) การตั้งค่าที่สำคัญ (14:19)

ลิงค์ 1

GS01-C03-L01

 1. การตั้งค่าที่สำคัญ(ก่อนการใช้งาน)
  • การตั้งภาษาให้กับเมนู
  • การตั้งค่าพื้นที่การใช้งาน(Local)
  • การเพิ่มฟอนต์
  • การตั้ง Theme (รูปแบบเริ่มต้นของไฟล์)
  • การตั้ง Suggested ให้กับ Google Drive

(ฟรี) การก๊อปปี้ไฟล์ประกอบการอบรม (02:49)

ลิงค์ 1

GS01-C04-L01

ไฟล์ GS01 Sample Data

 1. การก๊อปปี้ไฟล์ประกอบการอบรมไปยัง Drive ของตนเอง

(ฟรี) การใช้งานคีย์ลัด (4:37)

ลิงค์ 1

GS01-C05-L01

 1. การเปิดตารางคีย์ลัด Ctrl/
 2. การกดคีย์ลัดตามสไตล์ของ Google

(ฟรี) การกรอกข้อมูล การก๊อปปี้ และการวางแบบพิเศษ (21:56)

ลิงค์ 1

GS01-C06-L01

 1. การกรอกข้อมูล และ Edit mode Enter หรือ F2 (00:16)
 2. โน๊ต (01:38)
  • การสร้างโน๊ตให้กับเซลล์ ShiftF2
  • การลบโน๊ต AltHEM
 3. การจัดการข้อความที่ยาวเกินความกว้างของเซลล์ (03:45)
  • ใช้ปุ่ม Text wrapping
  • การขึ้นบรรทัดใหม่แบบกำหนดเอง CtrlEnter
 4. การก้อปปี้เซลล์ (06:59)
  • ใช้เม้าส์
   • ใช้เม้าส์ (ลาก, Ctrl+ลาก)
   • ดับเบิ้ลคลิก
  • คีย์ลัด
   • ก๊อปปี้และวาง CtrlC และ CtrlV
   • ก๊อปไปด้านล่าง CtrlD
   • ก๊อปไปด้านขวา CtrlR
   • ก๊อปให้เต็มเร้นจ์ที่เลือก CtrlEnter
 5. การก๊อปปี้รูปแบบและการล้างรูปแบบ (14:09)
  • การใช้ปุ่ม Paint format
  • การล้างรูปแบบ Ctrl\
  • การก้อปปี้และการวางแบบพิเศษ
   • วางเฉพาะค่า(Value) CtrlShiftV
   • วางเฉพาะรูปแบบ(Format) CtrlAltV
   • วางแบบ Transpose AltHVT
   • วางเฉพาะความกว้างคอลัมน์ AltHVW
   • วางทุกอย่างยกเว้นเส้นขอบ AltHVB

(ฟรี) การจัดรูปแบบเซลล์ (13:33)

ลิงค์ 1

GS01-C07-L01

 1. การวางแนวข้อความแนวราบ (00:36)
  • ใช้ปุ่ม Horizontal align
  • ชิดซ้าย CtrlShiftL
  • ชิดขวา CtrlShiftR
  • เข้ากลาง CtrlShiftE
 2. การวางแนวข้อความแนวดิ่ง (02:04)
  • ใช้ปุ่ม Vertical align
  • ชิดบน AltHAT
  • เข้ากลาง AltHAM
  • ชิดล่าง AltHAB
 3. การหมุนข้อมูลในเซลล์ (03:07)
  • ใช้ปุ่ม Text rotation
  • เอียง 45 (Tilt up) AltHFQO
  • เอียง -45 (Tilt down) AltHFQL หรือ AltORW
  • เรียงซ้อนแบบตั้ง (Stack vertically) AltHFQV หรือ AltORV
  • หมุน 90 (Rotate up) AltHFQU
  • หมุน -90 (Rotate down) AltHFQD หรือ AltORD
 4. การขีดเส้นขอบ (05:14)
  • ใช้ปุ่ม Borders
  • ขีดเส้นขอบ บน/ขวา/ล่าง/ซ้าย AltShift+1/2/3/4
  • ขีดเส้นขอบนอกทุกด้าน AltShift7
  • ลบเส้นขอบทุกด้าน AltShift6
  • ขีดเส้นทุกด้าน AltHBA
  • ขีดฆ่า AltShift5
 5. โย้เส้นขอบไปตามการหมุนข้อความ (08:09)
 6. การจัดรูปแบบเร้นจ์ด้วย Alternating colors (10:31)
  • การใช้งาน
  • การถอดออก

(ฟรี) การจัดการตารางคำนวณ (24:16)

ลิงค์ 1

GS01-C08-L01

 1. โครงสร้างของตารางคำนวณ (00:15)
  • ไฟล์(สเปรตชีท), ชี้ท, แถว, คอลัมน์, เร้นจ์ คืออะไร ?
  • ข้อจำกัดจำนวนเซลล์ของ Google Sheets
 2. การจัดการชี้ท (04:08)
  • การสร้าง/การลบชี้ท
  • การเปลี่ยนชื่อ/การเปลี่ยนสีป้ายชี้ท
  • การซ่อน/แสดงชี้ท
  • การเลือกชี้ท AltUp/Dn
  • การก๊อปปี้ชี้ทแบบ Duplicate และแบบ Copy to
 3. การจัดการภายในชี้ท(ขั้นพื้นฐาน) (07:03)
  • การซูมตารางคำนวณ
   • ใช้ปุ่ม zoom
   • ซูมโดย Browser Ctrl +  และ Ctrl - 
  • การซ่อน/แสดงเส้นกริด AltVG
  • การสกอล์ชี้ท
   • การสกอล์แนวตั้ง Scroll
   • การสกอล์แนวนอน ShiftScroll
 4. ขยายเต็มจอ (08:31)
 5. การเลือก (09:06)
  • การเลือกทั้งแถว ShiftSpace
  • การเลือกทั้งคอลัมน์ CtrlSpace
  • การเลือกข้อมูล
   • เลือกข้อมูลทั้งตาราง CtrlA(กดอีกครั้งเลือกทุกเซลล์)
   • เลือกข้อมูลตามทิศทางลูกศร CtrlShiftArrow
   • เลือกเซลล์ที่ขอบของตารางข้อมูล CtrlArrow
 6. การปรับขนาดแถวและคอลัมน์ (13:46)
 7. การแทรกและการลบ แถวหรือคอลัมน์ (15:24)
  • การแทรก
   • แทรก แถว/คอลัมน์ CtrlAlt + 
   • แทรก แถวบน/ล่าง AltIR/B
   • แทรก คอลัมน์ซ้าย/ขวา AltIC/O
   • แทรกเซลล์(เลื่อนของเก่าลง) AltID
  • การลบ
   • ลบ แถว/คอลัมน์ CtrlAlt - 
   • ลบแถวที่เคอร์เซอร์อยู่ AltHDR หรือ AltED
   • ลบคอลัมน์ที่เคอร์เซอร์อยู่ AltHDC
 8. การฟรีซ แถวหรือคอลัมน์ (18:18)
  • การฟรีซแถว
   • ฟรีซ 1 แถว AltVRO หรือ AltWFR
   • ฟรีซ 2 แถว AltVRW
   • ฟรีซแถวปัจจุบัน AltVRU
   • ไม่ฟรีซแถวใดๆ AltVRR
  • การฟรีซคอลัมน์
   • ฟรีซ 1 คอลัมน์ AltVRL หรือ AltWFC
   • ฟรีซ 2 คอลัมน์ AltVRM
   • ฟรีซคอลัมน์ปัจจุบัน AltVRP
   • ไม่ฟรีซคอลัมน์ใดๆ AltVRC
 9. การซ่อน แถวหรือคอลัมน์ (19:46)
  • การซ่อนแถวหรือคอลัมน์
   • ซ่อนแถว CtlAlt9
   • แสดงแถว CtlShift9
   • ซ่อนคอลัมน์ CtlAlt0
   • แสดงคอลัมน์ CtlShift0
  • การรวมกลุ่มแถวหรือคอลัมน์
   • การรวม/ยกเลิกกลุ่ม AltShiftLeft/Right
   • การซ่อน/แสดงกลุ่ม AltShiftUp/Dn
 10. การผสานเซลล์ (22:58)
  • การผสานเซลล์ AltHMM
  • การยกเลิกการผสานเซลล์ AltHMU

Part II : การแชร์ไฟล์และการป้องกัน

(ฟรี) การแชร์ไฟล์ (19:23)

ลิงค์ 1

GS01-C09-L01

 1. ภาพรวมระบบการแชร์ไฟล์ (00:15)
 2. การแชร์ไฟล์ (02:54)
  • การแชร์แบบสาธารณะ (03:37)
  • การแชร์แบบเจาะจง (06:02)
  • สิทธิของผู้ใช้แบบต่างๆ (07:51)
   • Viewer(ผู้ดู)
   • Commentor(ผู้คอมเม้นต์)
   • Editor(ผู้แก้ไข)
 3. การตั้งค่าการใช้งานไฟล์ (13:18)
  • ไม่ให้ Viewer ดาวน์โหลดหรือพิมพ์
  • ไม่ให้ Editor แชร์ต่อ
 4. การเปลี่ยนเจ้าของ (17:02)

(ฟรี) การป้องกัน (08:10)

ลิงค์ 1

GS01-C10-L01

 1. ทำไมต้องป้องกัน(เร้นจ์หรือชี้ท) (00:17)
 2. การป้องกันเร้นจ์ (01:36)
 3. การป้องกันชี้ท (05:16)
  • การป้องกันทั้งชี้ท
  • การปลดล็อคให้แก้เป็นบางเซลล์

Part III : เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ(มีขั้นสูงอยู่ด้วย)

(ฟรี) การสร้าง Dropdown ด้วย Data Validation (08:04)

ลิงค์ 1

GS01-C11-L01

 1. Data Validation แบบต่างๆ (00:15)
 2. การสร้าง Data Validation AltDV (01:14)
  • แบบ List from items (02:13)
  • แบบ List from a range (05:39)

(ฟรี) การตั้งชื่อให้เร้นจ์(Named range) และการใช้งาน (14:02)

ลิงค์ 1

GS01-C12-L01

ไฟล์ GS01 Named Ranges

 1. รู้จักกับ Named Ranges (00:15)
 2. การสร้าง Named Ranges AltDN (01:06)
 3. การจัดการ Named range (02:16)
 4. การใช้งาน Named range (04:09)
  • ตัวอย่าง : ใช้ NamedRange กับ SUM (04:21)
  • ตัวอย่าง : ใช้ NamedRange กับ VLOOKUP (05:25)
 5. เปลี่ยนการอ้างอิงใน NamedRange ด้วย OFFSET (07:44)
  • การใช้งานฟังก์ชั่น OFFSET
  • การใช้งานฟังก์ชั่น ROWS

(ฟรี) Conditional formatting (การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข) (44:27)

ลิงค์ 1

GS01-C13-L01

ไฟล์ GS01 Conditional Formatting

 1. รู้จักกับ Conditional formatting (00:15)
 2. Conditional formatting แบบ Single color (01:59)
  • การสร้าง Conditional formatting AltOF (02:30)
  • ตัวอย่าง : เซลล์ไหนว่าง ให้ระบายสี (04:27)
  • ตัวอย่าง : เลขบวกเป็นสีน้ำเงิน เลขลบเป็นสีแดง (06:09)
   • การสุ่มตัวเลขด้วย RANDBETWEEN
   • โชวร์สูตรในเซลล์ด้วย FORMULATEXT
  • การจัดการ Conditinal formatting (12:22)
   • การก๊อปปี้
   • การแก้ไข
   • การเพิ่ม
   • การลบ
  • ตัวอย่าง : วันอดีตขีดฆ่า วันนี้สีน้ำเงิน วันอนาคตสีเหลือง (15:14)
  • ตัวอย่าง : วันอดีตขีดฆ่า วันนี้สีน้ำเงิน วันอนาคตสีเหลือง และ วันอาทิตย์สีแดง (17:56)
   • การใช้ WEEKDAY หาค่าของวันที่
   • การใช้ Conditional formatting แบบ Custom formula is
 3. Conditional formatting แบบ Color scale (23:05)
  • ตัวอย่าง : สร้างฮีตแมพให้กับเร้นจ์ (24:33)
 4. การใช้งาน Conditional formatting ขั้นสูง (25:56)
  • ตัวอย่าง : เปลี่ยนการระบายสีตามเลขที่กรอกในเซลล์ #1 (27:06)
  • ตัวอย่าง : เปลี่ยนการระบายสีตามเลขที่กรอกในเซลล์ #2 (30:49)
  • ตัวอย่าง : เปลี่ยนการระบายสีตามเลขที่กรอกในเซลล์ #3 (32:45)
  • ตัวอย่าง : ระบายสีเฉพาะข้อความที่สอดคล้องกับค่าในเซลล์ที่ระบุ (35:37)
   • การใช้ REGEXMATCH ในการค้นหาข้อความ
  • ตัวอย่าง : ระบายสีทั้งแถว หากค่าของเซลล์อยู่ในเงื่อนไข (42:06)

(ฟรี) การเรียงลำดับข้อมูล (ใช้คำสั่งจากเมนู) (07:50)

ลิงค์ 1

GS01-C14-L01

ไฟล์ GS01 Data Sorting

 1. การเรียงลำดับข้อมูลแบบสุ่ม (02:24)
 2. การเรียงข้อมูลแบบด่วนโดยใช้ 1 คีย์ (02:58)
 3. การเรียงข้อมูลแบบด่วน โดยไม่เอาหัวตารางมาเรียงด้วย (03:51)
 4. การเรียงข้อมูล โดยใช้มากกว่า 1 คีย์ AltDS (04:40)
 5. การเรียงข้อมูล โดยใช้เครื่องมือกรอง(Filter) (06:47)

(ฟรี) การกรองข้อมูล (ใช้คำสั่งจากเมนู) (54:20)

ลิงค์ 1

GS01-C15-L01

ไฟล์ GS01 Data Filtering

 1. การสร้างหรือถอดตัวกรอง AltDF (02:45)
 2. การกรองแบบ Filter by values (กรองตามค่า) (03:33)
 3. การใช้งาน Filter view (07:04)
  • การบันทึก Filter view (07:37)
  • เรียกดู Filter view (08:03)
  • การจัดการ Filter view (08:35)
 4. การกรองแบบ Filter by condition (กรองตามเงื่อนไข) (10:41)
  • กลุ่ม Empty(ว่างหรือไม่ว่าง) (12:09)
  • กลุ่ม Number(ตัวเลข) (12:37)
  • การใช้ SUBTOTAL กับการกรองข้อมูล (14:15)
  • กลุ่ม Date(วันที่) (17:28)
  • กลุ่ม Text(ข้อความ) (19:18)
 5. การกรองหลายคอลัมน์ (21:16)
  • การกรองหลายคอลัมน์เชื่อมเงื่อนไขแบบ "และ" (21:24)
  • ตัวอย่างการกรองหลายคอลัมน์เชื่อมเงื่อนไขแบบ "หรือ" โดยใช้ QUERY (22:57)
 6. Filter by color (กรองตามสี) (25:30)
  • การใช้งานอย่างง่าย (25:48)
  • ประยุกใช้กรองหลายคอลัมน์ ที่เชื่อมเงื่อไขแบบ "หรือ" (26:31)
 7. การกรองแบบ Filter by conditionโดยใช้ Custom formula is (สูตรกำหนดเอง) (28:46)
  • ตัวอย่าง : กรองเอาเฉพาะที่มากกว่าค่าในเซลล์ที่ระบุ (29:50)
  • ตัวอย่าง : กรองเอาเฉพาะข้อความที่สอดคล้องกับค่าในเซลล์ที่ระบุ (35:47)
  • ตัวอย่าง : กรองวันที่ที่อยู่ระหว่าง (41:48)
 8. การใช้ Slicer ในการกรอง (49:01)
 9. การกรองตัวซ้ำ(Remove duplicates) (51:58)
Part IV : ชนิดของข้อมูล

ขนิดของข้อมูล (30:04)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

 1. ข้อมูลชนิด "ตัวเลข" (Number) (01:23)
  • ตรวจสอบชนิดของข้อมูลด้วย TYPE (02:24)
  • การแสดงสูตร (03:19)
   • โชว์สูตรด้วยฟังก์ชั่น FORMULATEXT
   • เมนู View > Formula AltVA
 2. ข้อมูลชนิด "ข้อความ" (Text หรือ String) (03:42)
 3. หน้าตาเป็นตัวเลข ชนิดข้อมูลเป็น ข้อความ (04:32)
  • การใช้ ' (Single quote) (04:54)
  • การใช้ "" (Double quotes) (06:53)
  • การจัดรูปแบบเป็น Plain text (09:56)
 4. หน้าตาเป็นตัวเลขผสมข้อความ (10:57)
  • ชนิดข้อมูลเป็น ข้อความ (11:14)
  • ชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลข (11:40)
 5. ข้อมูลชนิด "บูลลีน" (Boolean) (14:48)
  • การพิมพ์ข้อมูลชนิดบูลลีน (15:20)
   • พิมพ์ TRUE หรือ FALSE ตรงๆ
   • ฟังก์ชั่น TRUE และ FALSE
   • บูลลีนที่เกิดจากการเปรียบเทียบ
  • Checkboxes AltIX (17:36)
  • เปลี่ยนบูลลีนข้อความ ให้เป็นตัวเลข (17:58)
  • เมื่อเปรียบเทียบข้อความกับตัวเลข (19:56)
 6. รู้จักกับข้อมูลชนิด "อาเรย์" (Array) (20:46)
 7. ข้อมูลชนิด "ข้อผิดพลาด"(Error) (23:52)
  • การใช้ ISERROR (25:03)
  • การใช้ IFERROR (25:41)
 8. ข้อมูลชนิดอื่นๆ (26:51)
  • ตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อมูลเป็นภาพหรือไม่ (28:22)

ตัวเลขชนิดต่างๆ (39:17)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Numbers

 1. การจัดรูปแบบตัวเลขโดยใช้คำสั่งจากเมนู (02:36)
 2. เลข Number และการเพิ่มลดทศนิยม (03:01)
  • เลข Number with comma seperated AltONN หรือ CtrlShift1
  • เพิ่มหรือลดทศนิยม AltH9
  • เพิ่มหรือเพิ่มทศนิยม AltH0
 3. เลข Currency (สกุลเงิน) (04:12)
  • เลข Currency AltONC หรือ CtrlShift4
  • เลข Currency rounded AltONR
 4. เลข Accounting (บัญชี) AltONA (05:27)
 5. เลข Financial AltONF (05:55)
  • เลขบวกเป็นสีน้ำเงิน เลขลบเป็นสีแดง (06:14)
 6. เลข Percent (เปอร์เซ็นต์ต์) AltONP หรือ CtrlShift5 (07:27)
 7. เลข Scientific (วิทยาศาสตร์) AltONS หรือ CtrlShift6 (08:47)
 8. เลข Automatic (อัตโนมัติ)AltONM (09:35)
 9. การล้างรูปแบบตัวเลข และ การล้างรูปแบบเซลล์ (10:49)
 10. เลข Plain text AltONX (12:23)
 11. คีย์ลัดพิมพ์วันที่และเวลาปัจจุบัน (13:57)
  • วันที่ ณ ปัจจุบัน Ctrl;
  • เวลา ณ ปัจจุบัน CtrlShift;
  • วันที่และเวลา ณ ปัจจุบัน CtrlShiftAlt;
 12. ระบบ Serial Date Number (14:37)
  • ตัวเลขจำนวนเต็ม และ วันที่ (15:32)
  • ฟังก์ชั่น DATEVALUE (19:52)
  • ฟังก์ชั่น TO_DATE (21:09)
 13. เลข Date(วันที่) AltOND หรือ CtrlShift3
 14. ระบบ Decimal as time (21:45)
  • ตัวเลขทศนิยม และ เวลา (22:56)
  • ฟังก์ชั่น TIMEVALUE (25:41)
 15. เลข Time(เวลา) AltONT หรือ CtrlShift2
 16. เลข Date Time(วันที่และเวลา) AltONI (26:29)
  • เลขจำนวนเต็มและทศนิยม วันที่และเวลา (28:07)
  • การแก้ไขตัวเลขวันที่และเวลา (28:43)
  • การพิมพ์วันที่และเวลาที่สามารถแก้ไข (29:47)
   • วิธีที่ 1 : เลขจำนวนเต็มบวกเศษส่วน (29:54)
   • วิธีที่ 2 : ใช้ฟังก์ชั่น DATE+TIME (31:15)
 17. ฟังก์ชั่น TODAY และ NOW (32:50)
 18. เลข Duration (ช่วงเวลา) AltONU (34:30)

การจัดรูปแบบตัวเลขด้วย Format Codes (45:33)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Format Codes

 1. Custom Number Format (รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง) (01:02)
 2. โครงสร้างของFormat Codes (02:25)
  • Format Codes 4 ก้อน (+;-;0;text)
 3. การก๊อปปี้และล้างรูปแบบตัวเลข (07:35)
 4. การใช้งาน Format Codes แบบต่างๆ (08:52)
  • การใช้ 0 (บังคับ หรือ Force) (09:02)
  • การใช้ # (ไม่บังคับ หรือ option) (10:58)
  • เขียน Format Codeเริ่มต้นด้วย #0 (12:40)
  • การใช้ [สี] (14:49)
  • เรียงทศนิยมให้ตรงกันด้วย ? (เครื่องหมายคำถาม) (16:43)
  • การใช้ , (คอมม่า) (19:14)
  • การใช้ \ (Backslash) และ "" (Double quotes) (22:03)
  • การใช้ % (เปอร์เซ็นต์) (24:58)
  • การใช้ D M Y H M S (วัน เดือน ปี ชั่วโมง นาที วินาที) (27:16)
  • การใช้ / (เศษส่วน) (30:31)
  • การใช้ * (ดอกจัน) (36:08)
  • การใช้ _ (Underscore) (38:03)
  • Format Codes ก้อนที่ 4 (Text) (39:51)
  • การจัดรูปแบบตัวเลขตามเงื่อนไข โดยใช้ Format Codes (42:33)
Part V : สูตรและฟังก์ชั่น

สูตรและฟังก์ชั่น (22:24)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Formula/Functions

 1. สูตรตัวเลข (01:05)
  • Operators และ Operands ของสูตรตัวเลข
  • ศักดิ์ของ Operators
 2. สูตรข้อความ (05:20)
  • Operators และ Operands ของสูตรข้อความ
 3. สูตรบูลลีน (07:47)
  • Operators และ Operands ของสูตรบูลลีน
  • ตัวอย่าง : ฉันจะไปงานแต่งงานเมื่อเพื่อนทั้ง 2คนไป ?  (09:11)
  • ตัวอย่าง : ฉันจะไปงานแต่งงานเมื่อเพื่อน 1 คนไป ?  (13:47)
 4. การใช้งานฟังก์ชั่น (15:12)
  • ฟังก์ชั่นคืออะไร  (15:24)
  • โครงสร้างของฟังก์ชั่น  (16:22)
  • การซ้อนฟังก์ชั่น  (18:34)

การคำนวณในตารางคำนวณ (12:40)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Calculation in Spreadsheet

 1. การคำนวณในตารางข้อมูล (01:05)
  • เร้นจ์แบบคอลัมน์ x เร้นจ์แบบคอลัมน์
  • การใช้ฟังก์ชั่น SUM
  • คีย์ลัดพิมพ์ฟังก์ชั่น
   • SUM AltIUS
   • AVERAGE AltIUA
   • COUNT AltIUC
   • MAX AltIUM
   • MIN AltIUI
 2. การใช้งาน Checkbox ร่วมกับการคำนวณ AltIX (03:30)
  • การใช้ฟังก์ชั่น IF ร่วมกับ Checkbox
 3. การใช้งานฟังก์ชั่น BAHTTEXT(05:02)
  • การใช้ฟังก์ชั่น BAHTTEXT
  • สูตรใส่วงเล็บครอบข้อความจาก BAHTTEXT
 4. สูตรเชื่อมข้อความกับตัวเลข (06:39)
 5. การใช้งานฟังก์ชั่น TEXT (08:18)
 6. การใช้งานฟังก์ชั่น CHAR (10:19)

การอ้างอิงเซลล์ (การใช้ $) (13:19)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ใช้ไฟล์ต่อจากบทที่แล้ว

 1. การอ้างอิงเซลล์ (00:23)
  • การอ้างอิงเซลล์คืออะไร (00:33)
  • การอ้างอิงเซลล์ 4 รูปแบบ (01:02)
   • คีย์ลัดเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง F4
  • การอ้างเซลล์แบบ Relative Addressing (01:46)
  • การอ้างเซลล์แบบ Partial Absolute Addressing (02:26)
  • การอ้างเซลล์แบบ Absolute Addressing (04:05)
 2. ตัวอย่าง : การคำนวณเปอร์เซ็นต์ส่วนลด (04:53)
 3. ตัวอย่าง : ตารางสูตรคูณ (07:14)
 4. ตัวอย่าง : ตาราง BMI (09:18)
 5. ตัวอย่าง : ตาราง Text (11:21)
Part VI : สูตรอาเรย์

การใช้สูตรอาเรย์ในตารางคำนวณ (09:47)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Array Formula

 1. การใช้สูตรอาเรย์ (01:15)
  • ตัวอย่าง : เร้นจ์แบบคอลัมน์ x เร้นจ์แบบคอลัมน์
  • การใช้ฟังก์ชั่น ArrayFormula CtrlShiftEnter
 2. การจัดการสูตรอาเรย์ (03:21)
  • เมื่อลบสมาชิกในอาเรย์
  • การแก้ปัญหา Error #REF
  • การแก้ไขสูตรอาเรย์
 3. สูตรอาเรย์ในโปรแกรมตารางคำนวณตัวอื่น (05:09)
 4. ตัวอย่าง : การคำนวณตารางสูตรคูณ (06:42)
 5. ตัวอย่าง : การคำนวนตาราง BMI (07:29)
 6. ตัวอย่าง : การคำนวนตาราง Text (08:32)
Part VII : ฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อย

ฟังก์ชั่นปัดเศษตัวเลข (14:10)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Number rounding functions

 1. กลุ่ม INT, TRUNC (01:14)
 2. ตัวอย่าง : แปลงตัวเลข เป็นโหลเป็นชิ้น (04:06)
  • การใช้งานฟังก์ชั่น MOD
 3. กลุ่ม ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN (07:15)
 4. กลุ่ม CEILING, FLOOR, MROUND (10:36)

ฟังก์ชั่นจัดการเงื่อนไข (22:43)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Logical functions

 1. การใช้ IF (00:52)
 2. การซ้อน IF (03:32)
 3. การใช้ IFS (05:32)
  • การใช้ IFNA (07:04)
  • การใช้ ISNUMBER และ NOT (08:59)
 4. การใช้ AND และ OR (11:25)
  • ตัวอย่าง : A และ B จะไปงานแต่งงานหรือไม่ ? (13:12)
 5. ตัวอย่าง : ใครสอบผ่านหรือไม่ผ่านบ้าง (15:59)
 6. ตัวอย่าง : ตัดเกรด (18:25)

ฟังก์ชั่นตระกูล COUNT และ SUM (26:33)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 COUNT/SUM family functions

 1. ฟังก์ชั่นที่ใช้นับจำนวน (00:55)
  • COUNT (01:12)
  • COUNTA (01:52)
  • COUNTBLANK (02:22)
  • COUNTUNIQUE (02:48)
 2. ฟังก์ชั่นกรองตัวซ้ำ UNIQUE (03:36)
  • การใช้พารามิเตอร์ตัวที่ 2 (by_column)
  • การใช้พารามิเตอร์ตัวที่ 3 (exactly_one)
 3. ฟังก์ชั่นที่ใช้นับและรวม แบบ 1 เงื่อนไข (07:01)
  • COUNTIF (07:12)
  • SUMIF (10:51)
 4. ฟังก์ชั่นที่ใช้นับและรวม แบบหลายเงื่อนไข (12:54)
  • COUNTIFS (14:10)
  • SUMIFS (16:27)
  • แนะนำการนับและรวมแบบหลายเงื่อนไข ที่เชื่อมแบบ "หรือ" (18:07)
 5. การหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข ของเร้นจ์ข้อมูลที่เป็นวันที่
  • หาผลรวมตั้งแต่เดือน 11 (20:46)
  • หาผลรวมของเดือน 11 (21:59)
  • หาผลรวมของเดือนตาม Dropdown (23:38)

ฟังก์ชั่นที่ใช้ Lookup (ค้นหาข้อมูล) (31:57)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Lookup functions
ไฟล์ GS01 food selling report

 1. ฟังก์ชั่น VLOOKUP (01:10)
  • การใช้งาน VLOOKUP (01:30)
  • VLOOKUP ในชี้ทเดียวกัน (02:03)
  • VLOOKUP ข้ามชี้ท (04:31)
  • การใช้พารามิเตอร์ตัวที่ 4 (is_sorted) (05:47)
   • พารามิเตอร์ตัวที่ 4 เป็น 0 หรือ 1 (06:32)
   • ตัวอย่าง : เปอร์เซ็นต์ส่วนลด (08:18)
  • การใช้ IFNA ร่วมกับ VLOOKUP (09:48)
  • แนวทางการแกัปัญหาเมื่อใช้ VLOOKUP มากเกินไป (10:52)
 2. VLOOKUP ข้ามไฟล์ด้วย IMPORTRANGE (12:42)
  • การใช้งานฟังก์ชั่น IMPORTRANGE (13:03)
  • การใช้ VLOOKUP ร่วมกัน IMPORTRANGE (16:02)
  • ข้อจำกัดของ IMPORTRANGE (17:17)
 3. การใช้ MATCH และ INDEX (18:31)
  • การใช้ MATCH (19:10)
  • การใช้ INDEX (20:31)
  • การใช้ MATCH ร่วมกับ INDEX (21:15)
 4. การ Lookup แบบหลายเงื่อนไข (23:40)
  • การใช้ SUMIFS ค้นหาข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข (25:13)
  • การใช้ FILTER และ INDEX ค้นหาข้อมูลแบบหลายเงื่อนไข (26:24)
 5. ตัวอย่าง : ค้นหาพนักงานที่มียอดขายสูงสุด 3 ลำดับแรก (28:42)
  • การใช้ LARGE

ฟังก์ชั่นที่ใช้เรียงและกรองข้อมูล (18:28)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 SORT/FILTER functions

 1. ฟังก์ชั่นที่ใช้เรียงข้อมูล (01:38)
  • การใช้ SORT (01:38)
  • จุดอ่อนของของ SORT (04:24)
  • การใช้ SORTN (05:30)
 2. ฟังก์ชั่นที่ใช้กรองข้อมูล (09:00)
  • การใช้ FILTER (09:00)
  • การกรองข้อมูลโดยเชื่อมเงื่อนไขแบบ "และ" (10:08)
  • การกรองข้อมูลโดยเชื่อมเงื่อนไขแบบ "หรือ" (11:13)
   • กำหนดเงื่อนไขการกรองเป็นอาเรย์แบบ1คอลัมน์ (11:24)
   • การกรองข้อมูลโดยเชื่อมเงื่อนไขแบบ "หรือ" (13:12)
  • การใช้ FILTER ร่วมกับ Dropdown (15:08)
Part VIII : Emoji

(ฟรี) การใช้งาน Emoji หรือ Icon (12:31)

 1. การพิมพ์ Emoji (00:46)
 2. การก๊อปปี้ Emoji มาใช้งานใน Google Sheets (02:45)
 3. การพิมพ์ Emoji โดยใช้ฟังก์ชั่น (03:23)
  • การใช้ UNICODE
  • การใช้ HEX2DEC
  • การใช้ DEC2HEX
  • การใช้ CHAR
 4. สร้างตารางดูตัวอย่างอักษร Unicode (05:21)
  • การใช้ SEQUENCE
 5. ตัวอย่าง : การใช้ Emoji กับ Format Code (06:58)
 6. ตัวอย่าง : ให้ดาวตามคะแนน (09:47)
Part IX : แผนภูมิ

การสร้างและจัดการแผนภูมิ (20:26)

วิดีโอนี้เฉพาะผู้สมัครเรียนเท่านั้น

ไฟล์ GS01 Chart plotting

 1. การสร้างแผนภูมิ AltIH (01:17)
 2. การปรับแต่งแผนภูมิ (02:00)
  • การเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ (02:13)
  • การปรับแต่งแกน X (02:51)
  • การปรับแต่งแกน Y (04:01)
   • เปลี่ยนรูปแบบตัวเลขกำกับแกน
  • การปรับแต่ง Titles(ชื่อ) (08:26)
  • การปรับแต่งซีรี่ส์ (09:28)
  • การเพิ่มแกนขวา (Right axis) (11:19)
  • การตกแต่งแกนขวา (15:22)
 3. การสร้าง Aggregate chart (17:49)