ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบหนังสือหรือวิดีโอ

หน้ารวมสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ประกอบหนังสือหรือวิดีโอ


tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบการอบรม LibreOffice (Material LibreOffice Course Rxx.zip)
Download

tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบวิดีโอหลักสูตร Writer 101  (Writer101_files_Material.zip)
Download

tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบ “หลักสูตรสร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน” (ไฟล์ Diffeomorphic-mhx2-makehuman-exchange-016613171fda.zip)  Download

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.