หลักสูตรอบรม “เขียนโปรแกรมด้วย Google Apps Script”

หลักสูตรอบรม “เขียนโปรแกรมด้วย Google Apps Script” โดยผู้เขียน “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script” และ “เรียนรู้โปรเจ็ค Google Apps Script” 

Google Apps มีแอพใช้งานหลายตัว รองรับการทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานยุคใหม่ ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ทั้ง…

ด้านซอฟต์แวร์ เพราะมีแอพออฟฟิศให้ใช้งาน และใช้งานผ่าน Browser จึงไม่ผูกกับ Windows

ด้านฮาร์ดแวร์ – ใช้ได้กับคอมฯหลากหลายประเภท ทั้ง PC, NB, Smart Phone, Tablet โดยไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการ

นอกจากนี้ก็ยัง ประหยัดทรัพยากรต่างๆรอบด้านด้วย เพราะรองรับการทำงานแบบออนไลน์ จึงประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งค่าน้ำมัน ค่ากระดาษ เวลา และอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากการใช้งานแบบปกติ เรายังสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Google Apps Script เพื่อทำให้การใช้งาน Google Apps สะดวก รวดเร็ว และเป็นแบบอัตโนมัติได้

และถ้ามีความสามารถพอ ก็สามารถสร้างระบบงานจาก Google Apps Scrip ได้เลย เช่น ระบบจองห้องออนไลน์, แบบฟอร์มออนไลน์ที่ตอบกลับอัตโนมัติ, ระบบลางาน, ระบบบันทึกลูกค้า, ระบบติดตามโปรเจ็คงาน เป็นต้น สารพัดจะออกแบบ

หากสนใจอบรมการใช้งาน Google Apps (Sheets, Docs, Slides, Mail, Calendar, Google Home) หรือการเขียน Google Apps Script สามารถเรียกใช้บริการจากเราได้

  • เนื้อหาการอบรม

สำหรับหัวข้อการอบรม หรือ Course Outline ของคอร์ส Google Apps Script เนื่องจากเนื้อหากว้างมาก เรายินดีปรับหัวข้อให้ตรงกับความต้องการของคุณลูกค้า พียงบอกความต้องการกับเรา

*** ยินดีปรับเนื้อหาในหลักสูตรตามความต้องการ ***

  • ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 1

ระบบ Lookup ข้อมูลจาก Data Center – ระบบนี้ทำโดย Google Sheet + Google Apps Script – ระบบนี้ ใช้งานบนคลาวน์ของ Google ไฟล์อยู่ที่ไหนในโลก ระบบนี้ก็ใช้งานได้ ขอเพียงให้ต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น 

  • ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 2

ระบบงานพิมพ์ใบเปยสลิป – ระบบนี้ทำโดย Google Sheets + Google Docs + Google Apps Script – ใช้พิมพ์ใบเปย์สลิปประจำเดือน จากข้อมูลมูลเงินได้พนักงาน ระบบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นส่งอีเมล์แนบใบเปย์สลิปได้

  • ตัวอย่างระบบงานที่สร้างโดยใช้ Google Apps Script ตัวอย่างที่ 3

ระบบงานสร้างเอกสารธุรกิจด้วย DocsCreator รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/docscreator/

  • ค่าบริการ

เรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet
ค่าบริการ 500 บาท/1ชั่วโมง /1 คน 

( ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะแบบออนไลน์เท่านั้น )

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com,
 081-459-8343,
Line ID : wasankds

  • วิทยากรผู้อบรม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติ สำหรัลนักวาดการ์ตูน”
8. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
9. หนังสือ “การใช้งาน G suite email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนลไน์” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง (แจกฟรีเป็นไฟล์ Google Docs)
12. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
13. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1 (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
14. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
15. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ผลงานด้านการอบรม-รวมทุกคอร์ส (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)
– บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด
– บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จํากัด
– สำนักงาน ก.พ.
– กรมสรรพากร
– Bangkok Click Studio and Space

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.