หลักสูตรอบรม “Google Sheet”

หลักสูตรอบรม “Google Sheet” โดยผู้เขียน “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์”

Google Sheet เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับองค์กรหรือบุคคล ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ เพียงมีบัญชี Gmail ก็สามารถใช้งาน Google Sheet ได้แล้ว ซึ่งผู้ใช้งานโทรศัพท์ Android ทุกคน ต้องมีบัญชี Gmail

บัญชีของ Google มีทั้งแบบฟรี และ เสียเงิน แต่ไม่ว่าจะแบบฟรีหรือเสียเงิน การใช้งาน Google Sheet ไม่ต่างกันมาก Google ไม่ได้ปิดความสามารถของโปรแกรมแต่อย่างใด เพียงแต่ประเภทของบัญชี Google ที่แตกต่างกัน จะหนดคุณลักษณะการใช้งานไฟล์ได้แตกต่างกันบ้าง  (เราทดสอบ โดยใช้เฉพาะบัญชี Google แบบ Gmail และ Google Apps  Basic)

แรกเริ่มที่เราทดลองใช้ Google Sheet (ตามคำขอของลูกค้า) ไม่คิดว่า Google Sheet จะทำงานอะไรได้มากมายเหมือนกับ Excel หรือ LibreOffice Calc เพราะ Google Sheet ทำงานผ่านโปรแกรม Web Browser อย่าง Chrome  แต่เรากลับพบว่า Google Sheet เป็นแอพที่มีประสิทธิภาพสูง  มีเครื่องมือดีๆเต็มไปหมด เช่น ฟังก์ชั่น  QUERY, SORT, IMPORT, FILTER และฟังก์ชั่นตระกูล REGEX ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นยุคใหม่ของโปรแกรมตารางคำนวณ แม้แต่ผู้ใช้งาน Excel เอง ยังไม่รู้จักฟังก์ชั่นในกลุ่มนี้

Google Sheet สามารถทำงานคำนวณยากๆหรือทำงานวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี  มีการคำนวณสูตรแบบอาเรย์ที่ใช้งานง่าย(ดูหมายเหตุ)  มีข้อเด่นในการใช้งานไฟล์หลายคนพร้อมกัน กำหนดหนดผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งานได้หลากหลาย  นอกจากนี้ยังบันทึก Macro ได้ หรือจะเขียน Scritpt เองก็ได้ ซึ่ง Google Script เขียนไม่ยาก มีโครงสร้างภาษาเหมือนกับ Java Script

(หมายเหตุ : จากการอบรมมาเกือบ 10 ปี เกือบ 100% ของผู้เข้าอบรม ไม่รู้จักสูตรอาเรย์(Array Formula) ซึ่งใน Calc หรือ Excel ก็มี – สูตรอาเรย์ เป็นการคำนวณที่คืนค่ากลับมาหลายเซลล์ หรือบางครั้งเซลล์เดียว   มีข้อดีที่คำนวณได้เร็วกว่าสูตรปกติมาก เหมาะกับการคำนวณปริมาณมาก อย่างไรก็ดี  คำนวณปริมาณน้อยก็ใช้สูตรอาเรย์ได้เป็นอย่างดี  หากใครรู็จักกับสูตรอาเรย์แล้ว มักติดใจใช้แต่สูตรอาเรย์ เพราะมันทำให้การทำงานกับสูตรง่ายขึ้น และ ได้ทำงานเร็ว)

สำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ และ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ Google sheet  เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เราไม่อยากให้องค์กรไหนพลาดเลย

อย่างไรก็ดี  องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถใช้ LibreOffice Calc พร้อมกับ Google Sheet ได้เป็นอย่างดี เพราะทั้ง 2 โปรแกรมเหมาะกับงาน, เหมาะกับระบบงาน หรือ เหมาะกับนโยบายขององค์กรที่แตกต่างกัน

 • หลักสูตรอบรม Google Sheet

*** ยินดีปรับหัวข้อการอบรม ตามความต้องการ ***

1.  หลักสูตร Google Sheet Basic :  ตัวอย่างเนื้อหามีดังต่อไปนี้

 • การตั้งค่า Google Drive และ เอกสาร Google Sheet ก่อนใช้งาน
 • การจัดรูปแบบตารางข้อมูลโดยใช้ Alternatting Colors
 • การคัดลอกและการวาง
  • การคัดลอกและการวางแบบพิเศษ
  • การคัดลอกรูปแบบ
 • การจัดรูปแบบ
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • การจัดรูปแบบโดยใช้แปรง Clone Formatting
  • การล้างรูปแบบ
 • ชนิดข้อมูล
  • รู้จักกับชนิดข้อมูลแบบต่างๆ
  • การตรวจสอบชนิดข้อมูล
  • ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยกับชนิดข้อมูล
 • การคำนวณพื้นฐานที่สำคัญ
  • การใช้สูตรตัวเลข
  • การใช้สูตรข้อความ
  • แก้ปัญหาการคำนวณที่ผู้ใช้งานมักเข้าผิด
  • การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์ และ แบบตายตัว
  • การใช้งานฟังก์ชั่น BAHTTEXT จาก Script
 • การบันทึก Macro และ การใช้งาน Scritpt
 • การพิมพ์และการเผยแพร่เอกสาร
  • การพิมพ์ซ้ำหัวตาราง
  • การเผยแพร่เอกสาร
 • การแชร์ไฟล์ และ การกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน
 • การป้องกันเซลล์ หรือ ป้องกันชี้ท

2.  หลักสูตร Google Sheet Advance 1 การคำนวณขั้นสูง : ตัวอย่างเนื้อหามีดังต่อไปนี้

 • ทบทวนการคำนวณเบื้องต้น
 • อาเรย์
  • รู้จักกับข้อมูลชนิดอาเรย์
  • การคำนวณขั้นสูงโดยใช้สูตรอาเรย์  (สูตรอาเรย์ตัวเลข, สูตรอาเรย์ข้อความ, สูตรอาเรย์บูลลีน)
  • อาเรย์ฟังก์ชั่น เช่น TRANSPOSE หรือ FREQUENCY
  • ฟังก์ชั่นธรรมดา แต่ใช้งานแบบอาเรย์ เช่น IF, LARGE เป็นต้น
 • การรรวมข้อมูล
  • การรรวมข้อมูลจากหลายชี้ท โดยใช้สูตรอาเรย์
  • การรรวมข้อมูลจากหลายชี้ท  แบบข้ามไฟล์ โดยใช้สูตรอาเรย์
  • การกรองแถวว่างทิ้งแบบอัตโนมัติ
 • การจัดรูปแบบตัวเลขที่น่าสนใจ และ ใช้บ่อยโดยใช้ Format Code
 • ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้บ่อย เช่น SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT, TRANSPOSE, UNIQUE
 • Data Validation
  • การสร้าง Listbox แบบ List
  • การสร้าง Listbox แบบ Cell Range
 • การคำนวณเกี่ยวกับเวลา
  • ข้อมูลชนิดเวลา
  • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเวลาที่สำคัญ
  • การคำนวณเกี่ยวกับเวลา
 • การใช้งานสูตรบูลลีน เช่น  IF, IFS, AND, OR
 • การบันทึก Macro และ การใช้งาน Scritpt ที่เขียนไว้แล้ว

3.  หลักสูตร Google Sheet Advance 2 การวิเคราะห์ข้อมูล : ตัวอย่างเนื้อหามีดังต่อไปนี้

 • การตกแต่งตารางข้อมูล หรือ ตาราง Report โดยใช้ Conditional Formatting
 • การจัดรูปแบบตัวเลข หรือ ข้อความ  โดยใช้ Format Code
 •  ฟังก์ชั่นที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
  • QUERY, FILTER, SORT
 • การคลีนข้อมูลชนิดข้อความ โดยใช้ฟังก์ชั่นตระกูล REGEX และ อื่นๆ
 • การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์อื่น โดยใช้ฟังก์ชั่น IMPORTRANGE
 • การ LOOKUP
  • การใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP แบบข้ามชี้ท และ ข้ามไฟล์
  • การใช้งาฟังก์ชั่น MATCH และ INDEX
  • การ LOOKUP แบบ 2 เงื่อนไข
  • การ LOOKUP แบบ 2 คืนหลายค่า ลงในหลายเซลล์
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีเงื่อนไข AND หรือ OR
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Pivot table
  • การสร้างตาราง Pivot Table
  • การแสดงผลเป็น %
  • การรวมกลุ่มข้อมูลที่เป็นเวลา
  • การคำนวณในตาราง Pivot table โดยใช้ Calculate fields
  • การใช้งานฟังก์ชั่น GETPIVOTDATA
 • การสร้าง Dynamics Report
  • การเชื่อม ข้อความและค่าในเซลล์ เพื่อใช้เป็นอินพุตให้กับฟังก์ชั่น
  • การใช้งานฟังก์ชั่น INDIRECT
 • Chart
  • การสร้าง Chart
  • การใช้งานฟังก์ชั่น SPARKLINE ในการสร้าง Chart ลงในเซลล์ เพื่อสร้าง Chart แบบง่ายๆ
 • ค่าบริการ

 1. หลักสูตร Basic (หลักสูตรที่ 1) อบรมเป็นกลุ่ม ค่าบริการ 2,000 บาท/ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) คิดเป็นเงิน  12,000 บาท/วัน 
 2. หลักสูตร Advance (หลักสูตรที่ 2 และ 3) อบรมเป็นกลุ่ม ค่าบริการ 2,500 บาท/ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) คิดเป็นเงิน 15,000 บาท/วัน 

*** อบรมถึงสถานที่เท่านั้น ผู้จัดอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องอบรม, คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม เป็นต้น
*** แต่ละหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 25 ท่าน หากเกินเพิ่มอีก 500 บาท/คน แต่เพิ่มได้ไม่เกิน 5 คน (ผู้อบรมมากเกินไปจะทำให้ช้า)
*** มีเอกสารประกอบการอบรมให้ แต่บางหลักสูตรไม่ใช้เอกสาร เพราะเขียนอธิบายลงไปในไฟล์ประกอบการอบรมแล้ว

 • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com, wasankds@facebook.com, 081-459-8343, Line ID : wasankds

 • วิทยากรผู้อบรม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

 • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติ สำหรัลนักวาดการ์ตูน”
8. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
9. หนังสือ “การใช้งาน G suite email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนลไน์” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง (แจกฟรีเป็นไฟล์ Google Docs)
12. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
13. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1 (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
14. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
15. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

 • ผลงานด้านการอบรม-รวมทุกคอร์ส (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– โรงพยาบาล วิชัยยุทธ
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)
– บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด
– บริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จํากัด
– สำนักงาน ก.พ.
– กรมสรรพากร
– Bangkok Click Studio and Space

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.