ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ PEMPRO

0

เมื่อเราซื้อวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มาใช้สำหรับโครงการใดๆ ก็นำรายละเอียดในบิลหรือใบเสร็จรับเงิน และถ่ายภาพของบิล มาลงระบบ นอกจากนี้ PEMPRO ยังสามารถบันทึกรายรับได้ด้วย

ระบบยืมคืนอุปกรณ์

0

ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อหมุนเวียนการใช้งาน

การใช้งานฟังก์ชั่น MAP, BYROW, BYCOL, LAMBDA

0

ฟังก์ชั่น MAP, BYROW, BYCOL, LAMBDA เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งานสูตรแบบอาเรย์
LAMBDA ใช้สูงฟังก์ชั่นตามที่เราออกแบบเอง MAP ใช้วนลูปเพื่อส่งสมาชิกในอาเรย์ ไปคำนวณใน LAMBDA
BYROW, BYCOL ก็คล้ายกับ MAP เพียงแต่เป็นการวนลูปเพื่อส่ง สมาชิกในอาเรย์ทีละแถวหรือทีละคอลัมน์ ไปคำนวณใน LAMBDA

1 2 3 7