การใช้งานฟังก์ชั่น MAP, BYROW, BYCOL, LAMBDA

ฟังก์ชั่น MAP, BYROW, BYCOL, LAMBDA เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการใช้งานสูตรแบบอาเรย์

LAMBDA ใช้สร้างฟังก์ชั่นตามที่เราออกแบบเอง MAP ใช้วนลูปเพื่อส่งสมาชิกในอาเรย์ ไปคำนวณใน LAMBDA

BYROW, BYCOL ก็คล้ายกับ MAP เพียงแต่เป็นการวนลูปเพื่อส่ง สมาชิกในอาเรย์ทีละแถวหรือทีละคอลัมน์ ไปคำนวณใน LAMBDA

*** คอร์สออนไลน์ Google Sheets (บันทึกวิดีโอ)
(GS01) Google Sheets : Fundamental
https://www.skilllane.com/courses/gs01-google-sheets-fundamental
(GS02) Google Sheets : Array
https://www.skilllane.com/courses/gs02-google-sheets-array
(GS03) Google Sheets : Pivot table & QUERY
https://www.skilllane.com/courses/gs03-google-sheets-pivot-table-query

*** คอร์สออนไลน์ Google Apps Script (ออนไลน์สอนสด)
(AS01 ) หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script และเซอร์วิส Spreadsheet
https://www.poeclub.org/as/as01.html
(AS02) การสร้าง Web App ด้วย Google Apps Script
https://www.poeclub.org/as/as02.html
(AS03) การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้วย Google Apps Script Web App
https://www.poeclub.org/as/as03.html
(AS04) การใช้งาน Line API ด้วย Google Apps Script
https://www.poeclub.org/as/as04.html

*** ลิงค์วิดีโอ https://youtu.be/g6dK5S1ySfk

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.