รีวิวระบบ ERP ที่ทำด้วย Google Apps Script

รีวิวระบบ ERP ที่ทำด้วย Google Apps Script (ที่ได้ทำให้กับลูกค้า)

ERP หรือ Enterprise Resource Planning คืออะไร ? ERP เป็นระบบที่ใช้เพื่อจัดการกับกิจกรรมทางธุรกิจของเราในแต่ละวัน สโคบของระบบ ERP จะครอบคุมธุรกิจของเรามากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

ERP ที่ทำด้วย Google Apps Script เก็บข้อมูลใน Google Sheets เหมาะมากๆ กับธุรกิจขนาด SME ทั้งค่าใช้จ่ายในการทำระบบ และขนาดของระบบ

SME ท่านใดที่สนใจทำระบบ ERP ยินดีให้คำปรึกษา