ระบบ PimBill (Normal)

0

ระบบ PimBill (Normal) ใช้สร้างบิล แทนการเขียนบิลด้วยมือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานขายสินค้า

ระบบจองห้องออนไลน์ Ruum Beta

1

ระบบจองห้องออนไลน์ Ruum Beta 1.0 ใช้สำหรับบริหารการใช้งานห้องประชุม หรือห้องต่างๆที่ต้องใช้งานร่วมกันในสำนักงาน

PEM System (ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ)

0

ระบบ PEM อธิบายง่ายๆ  ใครไปซื้ออะไรมา ก็มาลงบันทึกรายละเอียดการซื้อไว้ แล้วก็ถ่ายรูปบิลอัปโหลดเป็นหลักฐานแนบ จากนั้นก็บันทึกลงระบบ เก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet และ Google Drive(สำหรับการอัปโหลดไฟล์) แยกตามโครงการ เพื่อจะได้สรุปค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ

1 2