ระบบยืมคืนอุปกรณ์

สาธิต “ระบบยืมคืนอุปกรณ์”

ภาพรวมและความสมารถ

ระบบยืมคืนอุปกรณ์ เป็นเว็บแอพที่สร้างด้วย Google Apps Script เก็บข้อมูลใน Google Sheets
ระบบยืมคืนอุปกรณ์ ใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อหมุนเวียนการใช้งาน

– มีระบบ Login เพื่อจำกัดผู้ใช้งาน
– ผู้ใช้งานมี 3 ระดับ ก็คือ
O(Owner) หรือ เจ้าของระบบ เป็นคนเดียวที่สามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Google Sheets ได้โดยตรง
A(Admin) หรือ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าทีลงทะเบียนยูสเซอร์ ลงทะเบียนอุปกรณ์ บันทึกการยืมและคืนอุปกรณ์
U(User) หรือ ยูสเซอร์ มีหน้าที่ ยืมหรือคืนอุปกรณ์
– สามารถกำหนดผู้ยืมได้โดยการ ลงทะเบียนยูสเซอร์ (ผู้ยืม ที่สามารถยืมหรือคืนอุปกรณ์ได้ )
– สามารถเพิ่มอุปกรณ์สำหรับให้ยืม โดยการลงทะเบียนอุปกรณ์ (อุปกรณ์ที่สามารถยืมได้) หากมีเป็นจำนวนมาก สามารถส่งเป็นไฟล์ Google Sheets มาให้เจ้าขอระบบ (O) ลงทะเบียนให้ได้
– สามารถบันทึกการคืน และพิมพ์เป็นหลักฐาน บนกระดาษ Thermal ขนาด 80มม.
– สามารถบันทึกการคืนอุปกรณ์ และพิมพ์เป็นหลักฐาน บนกระดาษ Thermal ขนาด 80มม.

หมายเหตุ 
1. ลูกค้าควรมีโดเมนของตัวเอง หากไม่มีทางเรายินดีให้ยืมใช้ 1 ปี
2. ระบบยังไม่รองรับการใช้งานบนหน้าจอขนาดเล็ก (หน้าจอโทรศัพท์)

ค่าบริการ
– ค่าบริการรายเดือน 500บ./เดือน
– แพ็คเกจนี้ จำกัดผู้ดูแลระบบ(A) ไม่เกิน 5 คน และยูสเซอร์ (U) ไม่เกิน 50 คน
  ( ถ้าต้องการใช้งานมากกว่านี้ โปรดติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา )

ค่าบริการแก้ไขระบบ
– กรณีต้องการแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับการทำงานของลูกค้า ทางเราจะประเมินการแก้ไข และเสนอราคาตามเนื้องาน *** 
ค่าบริการอบรมการใช้งาน
– ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ต้องการอบรมการใช้งานแบบใด อาจมีหรือไม่มีค่าบริการ

ลิงค์วิดีโอ 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.