สคริปต์ระบายสีเซลล์ที่ซ้ำกัน (Google Apps Script)

สคริปต์ระบายสีเซลล์ที่ซ้ำกัน เซลล์ในเร้นจ์ที่เลือกตัวใด ซ้ำกันจะถูกระบายสีพื้นหลังสีเดียวกัน

*** แชร์โฟลเดอร์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N057VpvH_deW_EqYqDVmc3XcPVerpm6B


*** ลิงค์วิดีโอ https://youtu.be/OuAg-vIXMlo

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.