เว็บแอพแสดงรายชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์

  • ลิงค์ไปยัง Google Drive

  คลิกที่นี่ เพื่อเปิดแชร์โฟลเดอร์ใน Google Drive

  • วิดีโอการใช้งาน

  • คุณลักษณะโดยรวม

เว็บแอพแสดงชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์

แสดงรายชื่อไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำหนด

การตั้งค่า สามารถ
– กำหนดโฟลเดอร์ที่จะแสดงรายชื่อไฟล์ได้
– เมื่อเปิดเว็บแอพ จะโหลดรายชื่อไฟล์ของโฟลเดอร์แรกทันที

ติดต่อ

วสันต์ คุณดิลกเศวต
wasankds@gmail.com
081-459-8343
Line ID : wasankds

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.