ข่าวสาร : อ. 8 ธ.ค. 20

หนังสือใหม่ !!!
"Google Sheets  : การคำนวณขั้นสูงด้วยสูตรอาเรย์” พิมพ์ครั้งที่ 1 (8 ธันวาคม 2020 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว) 

ad_ink_h177 ad_gimp_h177