ประกาศข่าวสำคัญ !!!

เรียนทุกท่าน ขอประกาศข่าวสำคัญดังนี้ !!!

เราได้พัฒนาเว็บขึ้นมาใหม่ เพื่อให้รองรับระบบ  LMS (Learning Management System) เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ผ่าน VDO Streaming ซึ่งเว็บนี้ www.poeclub.org ไม่รองรับ  ( การดาวน์โหลดต่างๆ บทความต่างๆ จะย้ายไปที่เว็บใหม่ด้วย )

เว็บใหม่ของเราก็คือ 

เราหยุดอัปเดทเว็บนี้ (www.poeclub.org) มาพักใหญ่แล้ว ด้วยเหตุผลข้างต้น แต่จะยังคงเปิดเว็บนี้ไว้อีกสัก 1-2 ปี โดยไม่อัปเดท จากนั้นก็จะปิดเว็บนี้ไป

เหตุผลที่เราจะปิดเว็บ www.poeclub.org  แม้จะทำมากว่า 15 ปีแล้วก็ตาม ด้วยเหตุผล 2ข้อ

1. เว็บนี้ไม่รองรับระบบ LMS ตามที่อธิบายไปในข้างต้น 

2. หมดเวลาของเว็บ www.poeclub.org  ดั้งเดิมแล้ว เว็บ poeclub ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์เลย แต่ถูกสร้างมา เพื่อทำเกี่ยวกับชุมชนพึ่งพาตนเอง อาจารย์วสันต์ได้นำหนังสือ e-book มาฝากไว้ จนยึดพื้นที่ของเว็บไปจนหมด ที่สำคัญผ่านมากว่า 15 ปีแล้ว ไม่มีช่องทางที่จะสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองตามที่ได้ออกแบบไว้ได้เลย ประจวบเหมาะกับเหตุผลอื่นๆ จึงหมดเวลาของเว็บ www.poeclub.org แล้ว

ขอขอบคุณทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ได้ ในโดเมนใหม่ของเรา

คลิปวิดีโอที่ไปที่มาของเว็บ  www.poeclub.org