ข่าวสาร

คลิปวิดีโอมาใหม่
ระบบ PimBill (Normal) - ใช้สร้างบิล แทนการเขียนบิลด้วยมือ  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานขายสินค้า

เปิดคอร์ส Googgle Apps Script เพิ่มเติม
1. (GS03) การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้วย Google Apps Script Web App
2. (GS04) การใช้งาน Line API ด้วย Google Apps Script

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

ad_ink_h177

ad_gimp_h177