ข่าวสาร

คลิปมาใหม่
- ระบบนำเข้าข้อมูลตามคอลัมน์  (คลิกเพื่อเปิด)
- ระบบส่งออกข้อมูลตามเดือน  (คลิกเพื่อเปิด)

- เว็บแอพแสดงชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์  (คลิกเพื่อเปิด)

หนังสือมาใหม่
- Google Sheets : Pivot table (คลิกเพื่อเปิด)
- Google Sheets : QUERY (คลิกเพื่อเปิด)

ad_ink_h177
ad_gimp_h177