ข่าวสาร

คลิปวิดีโอมาใหม่
1. การใช้งานฟังก์ชั่น MAP,  BYROW, BYCOL, LAMBDA
2. ริวิวระบบ ERP ที่ทำด้วย Google Apps Script

เปิดสอน Apps Script แบบ Academy
https://www.poeclub.org/academy

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

ad_ink_h177

ad_gimp_h177