ข่าวสาร

คลิปมาใหม่
- ระบบ PEM ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ (คลิกเพื่อเปิด)
- ระบบสร้างแคตตาล็อกสินค้า ใช้ข้อมูลจาก Google Sheets ไปสร้างเป็นแคตตาล็อกใน Google Docs (คลิกเพื่อเปิด)
- ระบบสร้างสารบัญภาพด้วย Google Slides ใช้ไฟล์ภาพใน Google Drive สร้างเป็นสารบัญภาพใน Google Slides (คลิกเพื่อเปิด)

ad_ink_h177 ad_gimp_h177