ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ PEMPRO

ภาพรวมและความสามารถ PEMPRO

เป็นระบบที่ใช้บันทึกเอกสารร่ายจ่ายและรายรับ สำหรับโครงการต่างๆ PEMPRO

เป็นเว็บแอพที่สร้างด้วย Google Apps Script เก็บข้อมูลใน Google Sheets และ Google Drive (กรณีเก็บภาพ)

เมื่อเราซื้อวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มาใช้สำหรับโครงการใดๆ ก็นำรายละเอียดในบิลหรือใบเสร็จรับเงิน และถ่ายภาพของบิล มาลงระบบ นอกจากนี้ PEMPRO ยังสามารถบันทึกรายรับได้ด้วย

มีระบบ Login เพื่อจำกัดผู้ใช้งาน
มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน และเปลี่ยนพาสเวิร์ด โดยผู้ใช้งานมี 2 ระดับ ก็คือ
O(Owner) หรือ เจ้าของระบบ เข้าใช้งานหน้าเว็บสำหรับการตั้งค่าที่สำคัญของระบบได้ สามารถยกเลิกเอกสารได้
A(Admin) หรือ ผู้ดูแลระบบ มีหน้าทีบันทึกเอกสารลงระบบ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ (มีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานประกอบอยู่แล้ว จึงอนูญาตให้แก้ไขข้อมูลได้)
– มีระบบเพิ่มเอกสาร เพิ่มเอกสารรายรับ รายจ่ายลงระบบ โดยต้องแนบไฟล์ภาพเอกสารไปด้วย เมื่อลงข้อมูลผิด สามารถโหลดกลับมาแก้ได้ แต่ไม่สามารถลบเอกสารได้ เพื่อป้องกันการลบเอกสารย้อนหลัง อย่างไรก็ดีสามารถยกเลิกเอกสารได้ แต่ต้องยกเลิกโดยผู้ใช้งานระบบ O เท่านั้น เอกสารที่ยกเลิกจะไม่ถูกนำไปทำรายงานสรุปตัวเลขร่ายรับรายจ่ายต่างๆ
– มีระบบลงทะเบียนร้านค้า (ร้านที่โครงการไปซื้อสินค้า)
– มีระบบสรุปเอกสาร ดูภาพรวมของเอกสารในระบบ และสามารถโหลดแต่ละเอกสารมาดูได้
– มีระบบรายงาน สรุปรายรับรายจ่ายเป็นรายวัน หรือรายเดือน มีระบบค้นหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบราคาย้อนหลัง

หมายเหตุ
1. ลูกค้าควรมีโดเมนของตัวเอง หากไม่มีทางเรายินดีให้ยืมใช้ชั่วคราว
2. ระบบยังไม่รองรับการใช้งานบนหน้าจอขนาดเล็ก (หน้าจอโทรศัพท์)
3. เนื่องจากเป็นระบบให้เช่า ผู้พัฒนาสามารถเห็นข้อมูลในระบบได้

ค่าบริการ
*** ค่าบริการรายเดือน 1,000บ./เดือน
*** ค่าบริการรายปี 9,000บ./ปี
*** แพ็คเกจนี้ จำกัดผู้ดูแลระบบ(O) ไม่เกิน 5 คน และ (A) ไม่เกิน 10 คน

ค่าบริการแก้ไขระบบ
*** กรณีต้องการแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับการทำงานของลูกค้า ทางเราจะประเมินการแก้ไข และเสนอราคาตามเนื้องาน ***

ค่าบริการอบรมการใช้งาน
*** ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า ต้องการอบรมการใช้งานแบบใด อาจมีหรือไม่มีค่าบริการ

ลิงค์วิดีโอ https://youtu.be/_Du7t2xFmSs

ติดต่อ
– www.poeclub.org
– wasankds@gmail.com
– Line Id : wasankds
– 081-459-8343

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.