หลักสูตรอบรม Gimp

หลักสูตรอบรม “Gimp” โดยผู้เขียน “คัมภีร์ Gimp”

Gimp เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Adobe PhotoShop และ PhotoPaint  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานตกแต่ง ตัดต่อภาพ   Gimp เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% 

  • เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรมดูได้จาก เอกสารประกอบการอบรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)  เอกสารประกอบการอบรมนี้เราออกแบบมาเพื่อการอบรมระยะสั้นโดยเฉพาะ  แม้เราจะมีหนังสือที่เขียนเอง แต่ในการอบรมไม่มีเวลาให้เปิด จึงทำช็อตโน้ตไว้ให้ เพื่อที่ผู้อบรมจะได้เต็มที่กับการปฏิบัติตาม ไม่ต้องจด เป็นวิธีที่เราใช้แล้ว มีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการอบรม เริ่มต้น เราจะเน้นทำความเข้าใจกับระบบของ Gimp และปรับแต่งเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน  จากนั้นจะเน้นไปที่การทำเวิร์คช็อป แล้วโยงอธิบายเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวของ ซึ่งเราได้ทำช็อตโน้ตไว้ให้แล้ว ตามเอกสารประกอบการอบรม  จากนั้นเมื่อจบการอบรม ก็มีหนังสือ “คัมภีร์ Gimp”(ebook) ซึ่งเราเป็นคนเขียนเอง สำหรับอ่านทบทวนหรือเจาะลึกในรายละเอียดอื่นๆต่อไป

หากท่านต้องการนำ Gimp  ไปใช้งานในด้านใด สามารถส่งตัวอย่างงานมาให้เรา เพื่อที่เราจะนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการอบรม

*** ยินดีปรับเนื้อหาในหลักสูตรตามความต้องการ ***

  • ค่าบริการ

กรณี อบรมเป็นกลุ่ม 

ค่าบริการ 2,000 บาท/ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) คิดเป็นเงิน 12,000 บาท/วัน   (1 หลักสูตร อบรม 2-3 วันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า)

*** อบรมถึงสถานที่เท่านั้น ผู้จัดอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องอบรม, คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม เป็นต้น
*** แต่ละหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 ท่าน
*** มีเอกสารประกอบการอบรมให้ 

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com, wasankds@facebook.com, 081-459-8343, Line ID : wasankds

  • วิทยากรผู้อบรม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ตัวอย่างผลงานของวิทยากร

วิดีโอโฆษณา “อบรม LibreOffice” ในรูปแบบภาพประกอบเสียงพากษ์

วิดีโอโฆษณา “เรื่องคันๆของบูบู้” ในรูปแบบภาพประกอบเสียงพากษ์

โปสเตอร์

ตัวอย่างปกหนังสือ

ภาพนิ่งต่างๆ (ใช้ Inkscape, Gimp และ Blender)

  

งานออกแบบ (ใช้ Inkscape, Gimp และ Blender)

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.