แนะนำ PoE Club/หนังสือ PoE Community

ทำเว็บ poeclub มา 10 กว่าปี, ทำช่อง Youtube มาก็หลายปี ไม่เคยเขียน ไม่เคยแนะนำเกี่ยวกับ PoE Club เลย

จริงๆคลิปนี้ ควรถูกทำมานานแล้ว

ดั้งเดิมแล้ว เว็บ poeclub ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์เลย

แต่เว็บ poeclub ถูกสร้างมา เพื่อทำเกี่ยวกับชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามหนังสือ “ชุมชนสวรรค์บนดิน” ซึ่งหากสนใจ สามารถรับชมได้จากคลิปนี้

เมื่อแนะนำที่ไปที่มาของ poeclub ก็ต้องอธิบายหนังสือ “ชุมชนสวรรค์บนดิน”  ด้วย เพื่อให้รู้จักกับ poeclub ในแบบที่ตั้งใจจะทำตั้งแต่ต้น เพราะว่ามันก็มีความคืบหน้าอยู่เหมือนกัน ยังไม่ได้ยกเลิกไปเสียทีเดียว และมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายๆท่านที่กำลังอ่าน โดยเฉพาะท่านที่อยากจะเตรียมตัวสำหรับชีวิตสูงวัย ชีวิตเกษียน ผมเองก็จะ 50 แล้ว ก็ต้องเตรียมเหมือนกัน ลูกเต้าก็ไม่มี มีแต่หมา สุขภาพก็เสื่อมถอยลงทุกวัน วันนึงก็จะทำงานไม่ได้ ฉะนั้นมันก็ต้องเตรียมตัว

วสันต์ คุณดิลกเศวต
wasankds@gmail.com
www.poeclub.org
Line Id : wasankds
youtube : @PoEClub

 

 

 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.




*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.