แนะนำ PoE Club/หนังสือ PoE Community

0

ดั้งเดิมแล้ว เว็บ poeclub ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์เลย แต่เว็บ poeclub ถูกสร้างมา เพื่อทำเกี่ยวกับชุมชนพึ่งพาตนเอง ตามหนังสือ “ชุมชนสวรรค์บนดิน” ซึ่งหากสนใจ สามารถรับชมได้จากคลิปนี้

ชุมชนสวรรค์บนดิน

0

ดั้งเดิมที่เราสร้างเว็บนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ฟรีแต่ประการใด (ทั้งอบรมและแจกหนังสือ)  ตั้งใจจะทำเป็นเว็บรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่… เริ่มจากเรานำ หนังสือ e-book แจกฟรี(ที่เขียนเอง) มาฝากให้ดาวน์โหลด จนนานวันเข้า เนื้อหาในเว็บนี้ก็ถูกยึดครอง ไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แวร์ฟรี