AS04 : การใช้งาน Line API ด้วย Google Apps Script
AS04 การใช้งาน Line API ด้วย Google Apps Script

คอร์ส : (AS04) การใช้งาน Line API ด้วย Google Apps Script

ระยะเวลาการอบรม : 12-18 ชม. (แล้วแต่พื้นฐานผู้เรียนและโปรเจกต์ภายในคอร์สที่ผู้เรียนเลือก)

ค่าบริการอบรม

 1. คนเดียว : 600บ./ชม./คน (ออนไลน์สอนสด)
 2. กลุ่ม 2 คน : 400บ./ชม./คน (ออนไลน์สอนสด) - หากสนใจ แต่ไม่มีเพื่อนเรียนด้วย แจ้งความต้องการไว้ได้
 3. แบบกลุ่มใหญ่ออนไซต์ : โปรดติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาตามช่องทางด้านล่าง

พื้นฐานผู้เข้าอบรม : ต้องผ่านคอร์ส AS01 มาก่อน หรือถ้ามีพื้นฐาน Apps Script อยู่แล้ว ก็สามารถข้ามมาเรียนคอร์สนี้ได้

ที่มา

ปกติผู้เขียนจะไม่รับสอนอะไรที่เป็นโปรเจกต์ ยกเว้นเป็นโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้ว เพราะการสอนอะไรที่เป็นโปรเจกต์ จะต้องไปคิดมาก่อน จึงจะนำมาสอนได้ ลักษณะนี้จะคิดราคาเป็นจ้างทำ ซึ่งเรทค่าจ้างจะต่างจากการสอน

มีผู้เรียนหลายคนขอให้สอน การใช้ Apps Script เพื่อใช้งาน Line API แรกๆก็ฏิเสธไป แต่หลังๆผู้เขียนเริ่มอยากรู้ และก็มีลูกค้าขอให้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Line API ด้วย จากนั้นมาก็เลยเริ่มรับสอน สบกับมีผู้เรียนคนหนึ่ง ขอให้สอนหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับ Line API ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี จากผู้เรียนก็กลายเป็นผู้ว่าจ้าง จ้างทำโปรเจกต์ต่างๆ ฉะนั้นผู้เขียนจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Line API แน่นเลย จึงเป็นที่มาของคอร์สนี้

แนะนำคอร์ส

Apps Script มีความสามารถหลากหลาย ผ่านการเรียกใช้งานผ่านเซอร์วิสต่างๆ เช่น การใช้งานเซอร์วิส Spreadsheeet เพื่อเข้าไปเขียน ลบ หรือแก้ไข ข้อมูลในไฟล์ Google Sheets

ไม่เพียงแต่เซอร์วิสภายใน Google Workspace เท่านั้น Apps Script ยังสามารถใช้งานเซอร์วิสภายนอกได้ด้วย เช่น การใช้งาน API ที่สามารถทำได้โดยใช้เซอร์วิส UrlFetchApp

ยกตัวอย่าง การส่งคำขอ(Request) ไปยัง Line API เพื่อขอให้ส่งข้อความ โดยดึงข้อมูลมาจาก Google Sheets เป็นต้น

Line API เป็นบริการที่ได้รับความนิยม เพราะในประเทศของเรามีผู้ใช้งานแอพ Line เป็นจำนวนมาก Line API จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานร่วมกับแอพต่างๆ ตัวอย่างการใช้งานเช่น

การใช้ Line Notify ส่งข้อความการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง, เมื่อมีออเดอร์สินค้าเข้ามา, เมื่อมีคนสมัครเรียน, เมื่อข้อมูลใน Google Sheets เปลี่ยนแปลง , เมื่อข้อมูลในหน้าเว็บเปลี่ยนแปลง(Web Scraping) เป็นต้น

การใช้ Messaging API สร้าง Chat Bot ตอบข้อความอัตโนมัติในกลุ่ม หรือใน Line OA เช่น ผู้ใช้งานพิมพ์ราคาหุ้น XYZ เข้ามา Chat Bot จะตอบราคาล่าสุดของหุ้นตัวนั้นกลับไป , ผู้ใช้งานสอบถามราคาสินค้า โดยพิมพ์ชื่อย่อสินค้า หรือ แตะปุ่มที่เมนูที่สร้างไว้ Chat bot จะตอบรายละเอียดของสินค้ากลับไป เป็นต้น

การให้ผู้ใช้งาน พิมพ์ข้อความเอง อาจไม่สะดวกนัก และอาจผิดบ่อยๆ เราสามารถสร้างเมนู เพื่อให้ผู้ใช้งานแตะแทนการพิมพ์ โดยใช้ Richmenu หรือสร้างเป็นภาพ เพื่อให้แตะที่ส่วนต่างๆของภาพโดยใช้ ImageMap เป็นต้น

การเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับการส่งข้อความตอบกลับในภายหลัง เป็นข้อความที่ส่งตรงหาผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถส่งแบบ Boardcast ได้(ส่งหาทุกคนที่เราเก็บข้อมูลไว้) การส่งข้อความหาผู้ใช้งานในลักษณะนี้ ในปี 2023 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่แพงขึ้น

การใช้ Line LIFF สร้างหน้าเว็บในห้อง Chat เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก, การรับออเดอร์สินค้า เป็นต้น

การส่งข้อความตอบกลับ นอกจากจะเป็นข้อความเปล่าๆแล้ว เราสามารถทำให้สวยงามและเป็นระเบียบมากขึ้น โดยใช้ FlexBox Messages ที่เสมือนเป็นหน้าเว็บเล็กๆ หรือในรูปแบบที่รอการตอบสนองขั้นที่ 2 จากผู้ใช้งานผ่าน Template Messages

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

 1. เข้าใจการใช้ Apps Script เพื่อใช้งาน Line API
 2. เข้าใจการใช้งาน Line Notify
 3. เข้าใจการใช้งาน Line Messaging API
 4. เข้าใจการใช้งาน Line Template Messages
 5. เข้าใจการใช้งาน Line LIFF

เนื้อหา :

Part I : เซอร์วิสหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

 1. การใช้งานเซอร์วิส UrlFetchApp
  1. เซอร์วิส UrlFetchApp คืออะไร
  2. ข้อจำกัดในการใช้งานเซอร์วิส UrlFetchApp
 2. การใช้งานเซอร์วิส PropertiesService
  1. เซอร์วิส PropertiesService คืออะไร
  2. การสร้าง ลบ หรือแก้ไข ข้อมูลในคลัง Properties ของโปรเจกต์
 3. การใช้งาน Postman
  1. การใช้ Postman ในการส่งคำขอไปยัง Line API
 4. รู้จักกับ Tiggers ใน Google Apps Script
  1. Simple Trigger
  2. Installable Trigger
 5. การใช้งานเซอร์วิส ScriptApp
  1. การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Installable trigger
  2. การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ Trigger ยกเลิก Trigger ตามกำหนดเวลา
  3. การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ Trigger สร้าง Trigger ตามกำหนดเวลา
 6. Part II : Line Notify

 7. การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน Line Notify
  1. การขอ Line Token
  2. การเชิญ Line Notify เข้ากลุ่ม Line
 8. การส่ง Line Notify
  1. ข้อจำกัดต่างๆในการใช้งาน Line Notify
  2. การส่งข้อความ
  3. การส่งสติ๊กเกอร์
  4. การส่งภาพ ในรูปแบบของลิงค์
  5. การส่งภาพ ในรูปแบบของข้อมูล Binary
 9. การส่ง Line Notify โดยใช้ Trigger
 10. Part III : Messaging API

 11. รู้จักกับ Messaging API
  1. essaging API คืออะไร
  2. อจำกัดต่างๆในการใช้งาน Messaging API
 12. การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน Messaging API
  1. การสร้าง Channels ใน Line Developers Console
  2. การตั้งค่า Messaging API ใน Line Developers Console
  3. การผูก Webhook
 13. การสร้าง Chat bot
  1. การใช้งาน Apps Script ร่วมกับ Messaging API
  2. การใช้งาน doPost เพื่อรับคำขอ (Request)
  3. โครงสร้างและประเภทของคำขอ (Request)
  4. การเขียนฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองต่อคำขอ (Request)
  5. การส่งกลับคำตอบ (Response)
 14. Part IV : Template Messages

 15. รู้จักกับ Template Messages
  1. Template Messages คืออะไร
 16. การสร้างและใช้งาน Template Messages
  1. การสร้าง Template Messages แบบต่างๆ
  2. การใช้งาน Template Messages
 17. Part V : Line LIFF

 18. รู้จักกับ Line LIFF
  1. Line LIFF
  2. ข้อจำกัดต่างๆในการใช้งาน Messaging API
 19. การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน Line LIFF
  1. การตั้งค่า Line LIFFใน Line Developers Console
  2. การผูก Endpoint URL
 20. การสร้างหน้าเว็บสำหรับใช้งาน Line LIFF
  1. การสรา้งฟอร์มกรอกข้อมูล
  2. การเขียน Javascript เพื่อใช้งาน liff
  3. การส่งข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกไปเก็บใน Google Sheets
 21. Part VI : โปรเจกต์

  (เลือกทำโปรเจกต์เดียว หรือ ทั้งหมดแต่ต้องขยายเวลาออกไป )

 22. โปรเจคต์สร้าง Web App
  1. โปรเจคต์ : Web Scraping ดรรชนีหุ้น US30
  2. โปรเจคต์ : สร้าง Chat Bot ตอบกลับเป็น Flex ที่มีแถวไม่เท่ากัน
  3. โปรเจคต์ : สร้างปุ่มแชร์ โดยใช้ Line LIFF และ shareTargetTrigger