ชุมชนสวรรค์บนดิน

0

ดั้งเดิมที่เราสร้างเว็บนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ฟรีแต่ประการใด (ทั้งอบรมและแจกหนังสือ)  ตั้งใจจะทำเป็นเว็บรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

แต่… เริ่มจากเรานำ หนังสือ e-book แจกฟรี(ที่เขียนเอง) มาฝากให้ดาวน์โหลด จนนานวันเข้า เนื้อหาในเว็บนี้ก็ถูกยึดครอง ไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แวร์ฟรี