หนังสือ ebook “การใช้งาน Google Sites”

0

Google Site เป็นแอพๆหนึ่งในชุดของGoogle Apps โดยไฟล์ของ Google Site มีลักษณะเป็นหน้าเว็บ ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อ URLได้ในระดับหนึ่ง เข่น …

หนังสือ ebook “การใช้งาน Google Forms”

0

Google Foms เป็นแอพที่ใช้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถตั้งค่าเพื่อใช้งานฟอร์มได้หลากหลาย เช่น ฟอร์มแบบทดสอบที่มีการเก็บคะแนน, ฟอร์มประเมินทั่วไป เป็นต้น

หนังสือ ebook “ Google Apps Script เซอร์วิส Document”

0

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในชุดสำหรับศึกษา การเขียนโปรแกรม Google Apps Script โดยในเล่มนี้อธิบายการใช้งานเซอร์วิส Document ก็คือ เซอร์วิสสำหรับการใช้งาน Google Docs นั่นเอง

หนังสือ ebook “ Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet”

0

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในชุดสำหรับศึกษา การเขียนโปรแกรม Google Apps Script โดยในเล่มนี้อธิบายการใช้งานเซอร์วิส Spreadsheet ก็คือ เซอร์วิสสำหรับการใช้งาน Google Sheets นั่นเอง

หลักสูตรอบรม “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”

0

ผู้เขียนพยายามมองหาอุปกรณ์ IoT ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถทำระบบ Home Automation ได้เอง ไม่ต้องมานั่งบัดกรี นั่งเขียนโปรแกรมเอง เพราะเราไม่มีเวลามาก และราคาอุปกรณ์ IoT ที่มีขายกันอยู่ก็ไม่แพง ที่สำคัญก็คือ ความปลอดภัย เพราะการทำระบบ Home Automation เราต้องเข้าไปยุ่งกับระบบไฟฟ้าของบ้าน จะมาใช้อุปกรณ์แปลกๆ ที่ไม่น่าไว้ใจ คงไม่ดีแน่

ฉะนั้น ผู้เขียนจึงออกแบบคอร์สนี้ ให้คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

หนังสือ ebook “ทำระบบ Home Automation” ด้วยตัวเอง (อ่านบน Google Docs)

0

สำหรับ Home Automation ที่เราจะเรียนรู้กันในหนังสือเล่มนี้ ก็คือ การนำอุปกรณ์ IoT มาใช้ในบ้าน เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งสามารถสั่งงานได้หลากหลายวิธี เช่น แตะที่อุปกรณ์, รีโมท , โทรศัพท์, ตั้งเวลา, คำสั่งเสียง, IFTTT(แอพสั่งงานตามเงื่อนไข) เป็นต้น

1 2 3 4