หนังสือ ebook “การใช้งาน Google Sites”

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

หนังสือ การใช้งาน Google Sites เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเพื่อศึกษา การใช้งาน Google Apps

เราสามารถทำเว็บได้ง่ายๆ โดยใช้ระบบของ Google Site

Google Site เป็นแอพๆหนึ่งในชุดของGoogle Apps โดยไฟล์ของ Google Site มีลักษณะเป็นหน้าเว็บ ซึ่งเราสามารถตั้งชื่อ URLได้ในระดับหนึ่ง เข่น https://sites.google.com/(โดเมน)/mysite เป็นต้น

การทำเว็บไซต์ เราต้องมีโฮสติ้งหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆของเว็บไซต์ และต้องมีชื่อโดเมนของเว็บไซต์ด้วย เป็น 2 สิ่งหลักๆที่ต้องมี

กรณีเว็บของผู้เขียนก็คือ www.poeclub.org เสียค่าเช่าโฮสติ้งปีละประมาณ 1,200 บาท และค่าเช่าชื่อโดเมนอีกปีละ 450 บาท

แต่ถ้าเป็นเว็บที่ทำด้วย Google Site เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายข้างต้น

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้เขียนแล้ว เว็บที่ทำด้วยGoogle Sites ไม่เหมาะนำมาใช้เป็นเว็บแบบเป็นทางการ แต่มีประโยชน์มาก สำหรับใช้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร หรือใช้ประสานงานกันภายในทีมงาน หรือภายในองค์กร

วสันต์ คุณดิลกเศวต
wasankds@gmail.com
081-459-8343
Line ID : wasankds

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.