4.2 การเตรียม Micro SD Card

0

4.2.ก การฟอร์แม็ต SD Card ใน Linux โดยใช้ USB Stick Formatter โปรแกรม USB Stick Formatter มีอยู่ใน Linux Mint อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีให้ติดตั้งด้วยคำสั่งต่อไปนี้  sudo apt-get install mintstick  ขั้นตอนการฟอร์แม็ต Micro […]