14.1 SSH คืออะไร

0

SSH  หรือ Secure Shell คือโปรโตคอล(ข้อตกลง) สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง(SSH Client) เข้าถึงหรือเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง(SSH Server) แบบระยะไกล โดยจะสามารถทำงานต่างๆบนเครื่องนั้น ได้โดยการพิมพ์คำสั่งใน Text Mode SSH เป็นพื้นฐานของการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น SFTP, SCP หรือ Rsync เป็นต้น พอร์ตมาตรฐานของ SSH คือพอร์ต […]

4.2 การเตรียม Micro SD Card

0

4.2.ก การฟอร์แม็ต SD Card ใน Linux โดยใช้ USB Stick Formatter โปรแกรม USB Stick Formatter มีอยู่ใน Linux Mint อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีให้ติดตั้งด้วยคำสั่งต่อไปนี้  sudo apt-get install mintstick  ขั้นตอนการฟอร์แม็ต Micro […]