ระบบจองห้องออนไลน์ Ruum Beta

1

ระบบจองห้องออนไลน์ Ruum Beta 1.0 ใช้สำหรับบริหารการใช้งานห้องประชุม หรือห้องต่างๆที่ต้องใช้งานร่วมกันในสำนักงาน