บริการ 2R2T

บริการ 2R2T (Reduce software cost and Raise efficiency by using 2 tools, Google Apps and Open Source ) หรือ บริการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วย Google Apps และ Open Source

เราอยู่ในยุคที่ปัญหาเกิดขึ้นรอบด้าน ทั้ง COVID-19, ฝุ่นPM2.5, ภัยแล้ง, น้ำท่วม, เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งก็วนเวียนเกิดขึ้นเป็นประจำ และก็ไม่รู้ว่าอะไรจะตามมาอีก

เฉพาะCovid-19 เอง ก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไร เพราะต่างประเทศก็ยังติดเชื้อกันนับสิบล้านคนอยู่อย่างนี้

และแน่นอน มันกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างรุนแรง

การทำธุรกิจในสภาพแบบนี้ ไม่ง่ายเลย หากใครดูข่าวดูคลิป วิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นประจำ ก็ขอบอกได้คำเดียวเลยว่า หนักแน่นอน

ทางออกหนึ่งที่เราต้องทำกันอย่างจริงจัง ตอนนี้เลย ก็คือ “ต้องประหยัด” ต้องทำเป็นวาระอันดับ 1 พราะมันทำง่ายกว่า การพยายามหารายได้เพิ่มขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

อะไรที่ประหยัดได้ เราก็ต้องประหยัด โดยเฉพาะลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ นี่เป็นค่าใช้จ่ายก้อนโต ที่เราต้องจ่ายแล้วจ่ายอีก เป็นประจำทุกปี

  • ที่ไปที่มา

ขอเชิญชมวิดีโอ เพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า Google Apps และ Open Source จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างไร ?

  • บริการนี้คืออะไร

บริการให้คำปรึกษา จัดอบรม เขียนโปรแกรม หรือ แสตนบายให้คำปรึกษากับยูสเซอร์ จุดประสงค์เพื่อนำ Google Apps และ Open Source ตัวที่สำคัญๆมาใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ในองค์กร

  • ค่าบริการ

ตามตกลง  ( *** เอาเงินที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มาจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ *** )

  • จำกัดจำนวนลูกค้า

บริการนี้เรารับงานได้จำกัด สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพียง 1-2 แห่งเท่านั้น ฉะนั้นหากสนใจ ให้รีบติดต่อเข้ามาสอบถาม เพราะถ้าเต็มแล้ว เราจะปิดโพสต์นี้ จนกว่าจะว่างอีกครั้ง

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds.poeclub@gmail.com ,
081-459-8343 ,
Line ID : wasankds

  • ผู้ให้คำปรึกษา

วสันต์ คุณดิลกเศวต
วศ.บ. มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ด้วย Google Apps” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 : Relational Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง” (แจกฟรีเป็น Google Docs)
14. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script”  (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
15. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
16. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
17. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
18. หนังสือ “การใช้งาน Google Forms” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
19. หนังสือ “การใช้งาน Google Sites” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
เป็นต้น

  • ผลงานด้านการอบรมหรือที่ปรึกษา (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)

Instructor_Wasan_2

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.