หนังสือ e-book “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

0

กลับมาให้ดาวน์โหลดอีกครั้ง กับ e-book “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (ปรับปรุงครั้งที่ 3) หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น เพื่อบอกเล่า ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงความเคยชินเดิมๆในการใช้ซอฟต์แวร์ของผู้เขียนเอง

1 2 3