PoE Academy
หน้าแรก

เรียน ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

เราได้เปิด การเรียนการสอนแบบ Academy ก็คือ มีลักษณะเหมือนการเรียนในสถาบันการศึกษา

โดยหลักสูตรแรกที่เปิดสอน ก็คือ "หลักสูตร Google Apps Script Programming (เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมด้วยกูเกิ้ลแอพสคริปต์)" (คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร) ซึ่งจะเป็นการเรียนแบบเข้มข้น เป็นหลักสูตรระยะยาว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการใช้งาน Google Apps เช่น Google Drive, Google Calendar, Google Docs, Google Slides, Google Sheets เป็นต้น

- เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ด้าน Google Apps Script รวมไปถึง HTML, CSS และ Javascript

- เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บแอพริเคชั่นได้

- เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บแอพริเคชั่นระบบ ERP ได้

- เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน

หลังเรียนจบแล้ว...

- สามารถนำผลงานและใบประกาศนียบัตรไปสมัครงานได้ ซึ่ง Google Apps กำลังได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในองค์กร มีที่ว่างอีกมากสำหรับงานด้านนี้ ( ผู้สอนมีใบปริญญาทั้งตรีและโท มีใบประกาศณียบัตรอย่างหรูของ Oracle ERP แต่แถบไม่เคยได้ใช้เลย ลูกค้ามักขอดูผลงาน ซึ่งมีให้ดูเยอะแยะเลย หลักสูตรนี้เน้นภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะต้องมีผลงานหลังเรียนจบ ถ้าไม่มีผลงาน ผู้สอนจะไม่ออกใบประกาศฯ ให้)

- สามารถรับงานเขียนโปรแกรมเอง

- ถ้ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถรับงานออนไลน์จากต่างประเทศได้

- มาทำงานด้วยกันกับผู้สอนได้ ด้วยข้อจำกัดด้านสุขภาพของผู้สอน คงจะเกษียนในไม่นานนี้ สามารถมารับงานด้วยกัน จากนั้นก็รับช่วงต่อได้เลย

การเรียนการสอนที่มีให้เลือก

สำหรับการเรียนการสอน ยังไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับกลุ่มของผู้สนใจ โดยผู้สอนมีให้เลือกดังต่อไปนี้

1. ออนไซต์ ที่ จ.เพชรบูรณ์ (ภาคปกติ)

- ต้องมาเรียนกับผู้เขียนที่ อ.หนองไผ่ หรือ อ.บึงสามพัน (ยังไม่แน่ใจว่าอำเภอไหน) จ.เพชรบูรณ์

- เรียน จันทร์-พฤหัสบดี หยุด ศุกร์-อาทิตย์ (เพื่อให้ผู้เรียนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด)

- ช่วงเช้า เรียนทฤษฎีในห้องเรียน ช่วงบ่าย ทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย

- หากผู้เขียนมีงานสอน (ในวันหยุดเรียน) หรือ มีงานเขียนโปรแกรม สามารถเป็นผู้ช่วยสอนได้ โดยจะมีค่าตอบแทนให้

- รับไม่เกิน 12 คน เปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนอย่างน้อย 6 คน

- ประมาณ 1.5 ปี (3 เทอม)

- ค่าเทอม 55,000 บ./เทอม

2. ออนไซต์ ที่ จ.เพชรบูรณ์ (ภาคเสาร์อาทิตย์)

- ต้องมาเรียนกับผู้เขียนที่ อ.หนองไผ่ หรือ อ.บึงสามพัน (ยังไม่แน่ใจว่าอำเภอไหน) จ.เพชรบูรณ์

- เรียน เสาร์-อาทิตย์

- ช่วงเช้า เรียนทฤษฎีในห้องเรียน ช่วงบ่าย ทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย

- หากผู้เขียนมีงานสอน (ในวันหยุดเรียน) หรือ มีงานเขียนโปรแกรม สามารถเป็นผู้ช่วยสอนได้ โดยจะมีค่าตอบแทนให้

- รับไม่เกิน 12 คน เปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนอย่างน้อย 6 คน

- ประมาณ 2 ปี (4 เทอม)

- ค่าเทอม 55,000 บ./เทอม

3. ออนไลน์สอนสด (ภาคปกติ)

- เรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet

- เรียน จันทร์-พฤหัสบดี หยุด ศุกร์-อาทิตย์

- ช่วงเช้า เรียนทฤษฎีในห้องเรียน ช่วงบ่าย ทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย

- รับ 2 คน

- ประมาณ 1.5 ปี (3 เทอม)

- ค่าเทอม 110,000 บ./เทอม

4. ออนไลน์สอนสด (ภาคเสาร์อาทิตย์)

- เรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet

- เรียน เสาร์-อาทิตย์ หยุด ศุกร์-อาทิตย์

- ช่วงเช้า เรียนทฤษฎีในห้องเรียน ช่วงบ่าย ทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย

- รับ 2 คน

- ประมาณ 2 ปี (4 เทอม)

- ค่าเทอม 110,000 บ./เทอม

เปิดเรียน 1 มิ.ย. 2023

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หรือถ้าวุฒิการศึกษาต่ำกว่า แต่สนใจเรียนจริงๆ ขอสอบสัมภาษณ์เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเรียนได้)
 • ต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
 • ต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ติดต่อสอบถาม ได้ตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ด้านล่าง

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

ผู้สอน และ ผู้ออกแบบหลักสูตร

ชื่อ : นาย วสันต์ คุณดิลกเศวต
อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานด้านงานเขียน (ดาวน์โหลดฟรี)

 1. หนังสือ "ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก"
 2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48”
 3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7”
 4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”
 5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6”
 6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6”
 7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server”
 8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
 9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email”
 10. หนังสือ “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์”
 11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB"
 12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 :Relational Database using HSQLDB
 13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”
 14. หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script”
 15. หนังสือ “เรียนรู้การสร้างโปรเจ็ค Google Apps Script เล่ม 1”
 16. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet”
 17. หนังสือ “Google Apps Script เซอร์วิส Document”
 18. หนังสือ “การใช้งาน Google Forms”
 19. หนังสือ “การใช้งาน Google Sites”
 20. หนังสือ “Google Apps Script : Deploy as web app”
 21. หนังสือ “Google Apps Script : Web app form”
 22. หนังสือ “Google Sheets : การคำนวณขั้นสูงด้วยสูตรอาเรย์”
 23. หนังสือ “Google Sheets : Pivot table

ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง)

 1. บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 3. บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 5. บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
 6. บริษัท บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
 7. บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 9. บริษัท ดีสโตน จำกัด, บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,
 10. บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 11. บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด
 12. บริษัท เคมีโก้อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 13. บริษัท เรดิคอน จำกัด
 14. บริษัท เวลดิ้งออยล์ (ประเทศไทย) จํากัด
 15. บริษัท กอเลี่ยงเฮง จำกัด
 16. บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
 17. บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 18. บริษัท ฟงหยิน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
 19. บริษัท เอเชีย ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 20. บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 21. บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 22. บริษัท เอ็มเอสเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด
 23. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
 24. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 25. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ตัวอย่างผลงานของผู้สอนด้านการเขียนโปรแกรม

รีวิวระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/poe-erp/

ระบบ POS : ระบบบันทึกการขาย ตัวอย่างโค้ดที่นำมาแจก สำหรับใช้งานกับหน้าจอโทรศัพท์

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/poe-pos-free/

จัดการกับข้อมูล มากกว่า1ล้านบรรทัด

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/poe-pos-free/

ระบบ PEM System(ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการ) : ระบบ PEM อธิบายง่ายๆ ใครไปซื้ออะไรมา ก็มาลงบันทึกรายละเอียดการซื้อไว้ แล้วก็ถ่ายรูปบิลอัปโหลดเป็นหลักฐานแนบ จากนั้นก็บันทึกลงระบบ เก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet และ Google Drive(สำหรับการอัปโหลดไฟล์) แยกตามโครงการ เพื่อจะได้สรุปค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/pem-system/

ระบบส่งออกข้อมูลตามเดือน  : ใช้ส่งออกข้อมูลจาก Google Sheets ตามคอลัมน์ข้อมูลที่เป็นวันที่
การตั้งค่า สามารถ
– กำหนด “เดือนปี” ที่จะส่งออกข้อมูลได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังแท็บต่างๆ ในไฟล์ปลายทางได้
– กำหนดให้ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ต่างๆ ในโฟลเดอร์ปลายทางได้
– กำหนดให้รวมหัวตารางในข้อมูลปลายทางได้
– กำหนดให้ล้างข้อมูลต้นทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/export-data-by-months/

ระบบนำเข้าข้อมูลตามคอลัมน์ : ใช้นำเข้าข้อมูลจากหลายไฟล์ มารวมกัน
– สามารถเลือกไฟล์ได้
– สามารถเลือกคอลัมน์ได้
– มี Sidebar ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/import-data-by-columns/

ระบบสร้างแคตตาล็อกสินค้า : ใช้ข้อมูลจาก Google Sheets ไปสร้างเป็นแคตตาล็อกสินค้าใน Google Docs

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/products-catalogue/

ระบบสร้างสารบัญภาพ ด้วย Google Slides :  ใช้ภาพที่เก็บอยู่ใน Google Drive มาสร้างเป็นสารบัญภาพใน Google Slides
การตั้งค่า สามารถ
– กำหนดระยะเว้นขอบได้ ทั้ง 4 ด้าน
– กำหนดระยะห่างระหว่างภาพได้ ทั้ง 2 แกน
– กำหนดจำนวนภาพใน 1 หน้าสไลด์ได้ (จำนวนคอลัมน์ x แถว)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.poeclub.org/images-toc/

ระบบงานสร้างเอกสารธุรกิจด้วย DocsCreator

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.poeclub.org/docscreator/