บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site

0

เพื่อให้องค์กรใช้งานซอฟต์แวร์ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เราจึงมีบริการต่อเนื่องจากการอบรมการใช้งานมานำเสนอ  ก็คือ “บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site”

หนังสือ ebook “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”

0

LibreOffice เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานออฟฟิศ ประเภทเดียวกับ MS Office (Writer เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Word) แต่ LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% คำพูดติดปาก “ของฟรี ไม่มีในโลก” ไม่จริงอีกแล้ว

หนังสือ ebook “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6”

0

LibreOffice เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานออฟฟิศ ประเภทเดียวกับ MS Office (Calc เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Excel) แต่ LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% คำพูดติดปาก “ของฟรี ไม่มีในโลก” ไม่จริงอีกแล้ว

หนังสือ ebook “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6”

0

LibreOffice เป็นชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานออฟฟิศ ประเภทเดียวกับ MS Office (Impress เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ PowerPoint) แต่ LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% คำพูดติดปาก “ของฟรี ไม่มีในโลก” ไม่จริงอีกแล้ว