บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site

0

เพื่อให้องค์กรใช้งานซอฟต์แวร์ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เราจึงมีบริการต่อเนื่องจากการอบรมการใช้งานมานำเสนอ  ก็คือ “บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site”

หนังสือ ebook “คัมภีร์ Inkscape 0.48”

0

Inkscape เป็นซอฟต์แวร์วาดภาพแบบเว็คเตอร์ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Adobe Illustrator และ Corel Draw ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ Inkscape เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่เป็นของฟรี สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ ถูกกฎหมาย 100%