บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site

0

เพื่อให้องค์กรใช้งานซอฟต์แวร์ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เราจึงมีบริการต่อเนื่องจากการอบรมการใช้งานมานำเสนอ  ก็คือ “บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site”

หนังสือ ebook “คัมภีร์ GIMP 2.7”

0

Gimp เป็นซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ ประเภทเดียวกับ Adobe PhotoShop และ Corel PhotoPaint ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ Gimp เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100%