บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site

0

เพื่อให้องค์กรใช้งานซอฟต์แวร์ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เราจึงมีบริการต่อเนื่องจากการอบรมการใช้งานมานำเสนอ  ก็คือ “บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site”