22.3 การติดตั้ง PHP

PHP เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ทำงานอยู่ที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการร้องขอหน้าเว็บที่มีสคริปต์ PHP สคริปต์นั้นจะถูกประมวลผลบน Web Server ก่อน จากนั้นจึงถูกส่งกลับมายังเครื่องไคลแอนต์

ติดตั้ง PHP

 sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y
( ติดตั้ง PHP5 ของใหม่เป็น 7 แล้ว )
PHP 5.6.22-2+b3 (cli) Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

ทดสอบสร้างเว็บ PHP
ใช้โปรแกรม Text Editor ชื่อ nano สร้างไฟล์ index.php ซึ่งในนั้นเราจะเขียนสคริปต์ PHP ลงไป

pi@raspberrypi/var/www/html $ sudo nano index.php 
( ต้องอยู่ที่ /var/www/html ด้วย )

จากนั้นพิมพ์สคริปต์ PHP ดังต่อไปนี้ลงไป โดยสคริปต์ PHP จะอยู่ในเครื่องหมาย <?php   ?>

<?php echo “hello world”; ?>

จะเพิ่มสคริปต์ต่อไปนี้ลงไปด้วยก็ได้

<?php echo date(‘Y-m-d H:i:s’); ?>
( แสดงเวลา )

<?php phpinfo(); ?>
( แสดงข้อมูลการตั้งค่าของ PHP )

พิมพ์เสร็จแล้ว บันทึกไฟล์โดยกด <Ctrl><o> หรือ <F3> ออกจากโปรแกรม nano โดยกด <Ctrl><x>

จากนั้น ลบไฟล์ index.html ของเก่าในไดเร็คทอรี่ /var/www/html ทิ้งไป

pi@raspberrypi/var/www/html $ sudo rm index.html

เริ่มการทำงานของ Apache ใหม่

sudo service apache2 restart

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*