22.2 การติดตั้ง Apache

Apache เป็นโปรแกรม Web Server ให้บริการส่งหน้าเว็บให้ดูตามคำขอ การติดตั้ง Apache ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้

 sudo apt-get install apache2 -y 
( -y คือตอบ yes ล่วงหน้า ไม่ต้องหยุดถามอีก )

การทดสอบ Apache ในกรณีเปิดจากเครื่อง Raspberry Pi ให้เปิดเว็บบราวเซอร์แล้ว ไปที่ http://localhost/ กรณีเปิดจากเครื่องอื่นในเครือข่าย LAN ให้เปิดเว็บไปที่ http://raspberrypi (หรือ http://192.168.1.41) จะปรากฎหน้าเว็บ ดังต่อไปนี้

Apache ทำงานแล้ว หน้าเว็บหน้านี้ อยู่ที่ไฟล์ /var/www/html/index.html

 

 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*