สารบัญหนังสือ Raspberry Pi Home Server (อ่านบนเว็บ)

สารบัญ

คำนำ

บทที่ 1 : รู้จักกับ Raspberry Pi
1.1 Raspberry Pi คืออะไร ?
1.2 Raspberry Pi รุ่นต่างๆ
1.3 สเปคเครื่อง Raspberry Pi 3 Model B
1.4 ซื้อ Raspberry Pi ได้ที่ไหน
1.5 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

บทที่ 2  : คอมพิวเตอร์ที่ใช้อธิบาย
2.1   คอมพิวเตอร์ที่ใช้อธิบาย

บทที่ 3 : แนะนำ Linux
3.1   ระบบปฏิบัติการสำหรับ Raspberry Pi
3.2   แนะนำ Linux
3.3   Linux Distro
3.4   Desktop Environment
3.5   Raspbian รุ่นต่างๆ

บทที่ 4  : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ให้ Raspberry Pi
4.1   ดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการ
4.2   การเตรียม Micro SD Card
4.3   การนำ Raspbian ใส่ Micro SD Card
4.4   แนะนำการติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยใช้ NOOBS
4.5   Raspbian Lite

บทที่ 5 : Raspberry Pi Desktop
5.1   Raspberry Pi Desktop คืออะไร ?
5.2   Virtual Box คืออะไร
5.3   การติดตั้ง Virtualbox บน Ubuntu
5.4   เปิดโปรแกรม VirtualBox
5.5   ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Desktop ลงบน Virtualbox
5.6   แก้ปัญหาเลือก Resolution ของ Virtual Screen ไม่ได้
5.7   กรณีไม่มีไฟล์ VboxGuestAddions.iso
5.8   แชร์ไฟล์ระหว่าง Virtual Machine และ Host
5.9   การถอดถอน Virtualbox ที่ติดตั้งบน Ubuntu
5.10   Virtualbox บน Windows

บทที่ 6 :  การปรับแต่ง Raspbian
6.1   หน้าจอเริ่มต้นของ Raspbian
6.2   การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6.3   อัพเดท Raspbian
6.4   ทำให้มองเห็น NTFS
6.5   การปรับแต่งพาเนล
6.6   การปรับ Resolution
6.7   การปรับที่ตั้ง ภาษา และ โซนเวลา
6.8   เพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทย วิธีที่ 1
6.9   เพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาไทย วิธีที่ 2
6.10   การใช้งาน File Manger
6.11   การติดตั้งฟอนต์
6.12   การเปลี่ยนพาสเวิร์ดยูสเซอร์ pi
6.13   การทำสำเนา SD Card
6.14   การจับภาพหน้าจอ

บทที่ 7 : แนะนำโปรแกรม และการติดตั้งโปรแกรม
7.1   แนะนำโปรแกรมที่ติดตั้งมาแล้วใน Raspbian
7.2   การติดตั้งโปรแกรมใน Raspbian
7.3   การติดตั้งแบบ apt-get (ติดตั้งแบบ Online)
7.4   ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ไฟล์ DEB (ติดตั้งแบบ Offline)
7.5   โปรแกรม Add/Remove Software

บทที่ 8 : ระบบไฟล์ของ Linux
8.1   ระบบไฟล์ และ ไดเร็คทอรี่

บทที่ 9  Terminal และ คอมมานด์ไลน์
9.1   Terminal คืออะไร ?
9.2   ยูสเซอร์ pi และ root
9.3   คำสั่งเกี่ยวกับการปิดเปิดเครื่อง
9.4   คำสั่งพื้นฐาน
9.5   คอมมานไลน์เกี่ยวกับไดเร็คทอรี่
9.6   คอมมานไลน์เกี่ยวกับไฟล์
9.7   การลบและทำสำเนา
9.8   คอมมานด์ไลน์สำหรับดูข้อมูลในไฟล์
9.9   แก้ไข Text files ในโหมด CLI

บทที่ 10 : ระบบผู้ใช้งาน
10.1   สิทธิ หรือ Permissions
10.2   การเปลี่ยนสิทธิ (chmod)
10.3   การเปลี่ยนเจ้าของ (chown)
10.4   การเปลี่ยนกลุ่ม (chgrp)
10.5   คอมมานด์ไลน์จัดการผู้ใช้

บทที่ 11 : อุปกรณ์เก็บข้อมูล
11.1   การติดต่อกับอุปกรณ์

บทที่ 12 : Mount on Boot
12.1   การเม้าท์อุปกรณ์โดยระบบ
12.2   การเม้าท์อุปกรณ์แบบทำเอง
12.3   ตั้ง Mount on Boot ให้กับ USB Drive (ntfs)
12.4   ตั้ง Mount on Boot ให้กับ USB Drive (ext4)

บทที่ 13 : เครือข่าย
13.1   Private IP Address และ อินเตอร์เน็ตบ้าน
13.2   การตรวจสอบหมายเลขไอพีส่วนตัว (Private IP Address)
13.3   Public IP Address
13.4   Public IP Address เปลี่ยนแปลงตลอด
13.5   การติดต่อจากภายนอก
13.6   ตั้งค่า Static IP Address ให้กับอุปกรณ์
13.7   การตั้งค่า Port Forwarding
13.8   ทดสอบติดต่อจากภายนอก
13.9   DDNS
13.10   การเปิดใช้งาน DDNS กับ No-IP
13.11   การตั้งค่า DDNS ให้กับเร้าเตอร์

บทที่ 14 : การควบคุมระยะไกล ด้วยโปรโตคอล SSH
14.1   SSH คืออะไร
14.2   ใช้ Ubuntu รีโมทควบคุมRaspberry Pi ด้วย SSH
14.3   การคัดลอกข้อความใน PuTTY Terminal
14.4   การรีโมทเข้าไปควบคุมเครื่อง Raspberry Pi โดยใช้ Terminal
14.5   การทำสำเนาผ่าน SSH ใน Linux
14.6   การทำสำเนาไฟล์ด้วย PSCP บน Windows
14.7   การรับส่งไฟล์โดยใช้ FileZilla (โปรโตคอล sftp)
14.8   การจับภาพหน้าจอผ่าน SSH
14.9   SSH Keys ใน Linux
14.10   SSH โดยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ด
14.11   ปัญหาเชื่อมต่อ SSH ไม่ได้
14.12   ปัญหา Error : signing failed agent refused operation
14.13   SSH Keys ใน Windows

บทที่ 15 : ควบคุมระยะไกลด้วย โปรโตคอล VNC
15.1   VNC คืออะไร ?
15.2   ใช้ Ubuntu รีโมทควบคุมเครื่อง Raspberry Pi ด้วย VNC
15.3   ตัวอย่าง VNC Viwer บน Android
15.4   เพิ่มความเร็วในการใช้งาน VNC
15.5   การส่งไฟล์ (Send)
15.6   การไปเอาไฟล์ (Fetch)
15.7   RealVNC สำหรับ Windows

บทที่ 16  : ระบบกล้องวงจรปิด โดยใช้กล้องเว็บแคม
16.1   เตรียมพร้อมกล้องเว็บแคม และ ติดตั้ง motion
16.2   การตั้งค่า motion (กล้อง 1 ตัว)
16.3   การดูกล้อง
16.4   เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกภาพหรือวิดีโอ
16.5   เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกภาพหรือวิดีโอ ไปที่ USB Drive
16.6   การเล่นไฟล์วิดีโอ
16.7   ระบบกล้องวงจรปิดด้วย motion (กล้อง 2 ตัว)
16.8   การถอนโปรแกรม motion

บทที่ 17  : การแชร์เครื่องพิมพ์
17.1   การติดตั้งเครื่องพิมพ์
17.2   การแชร์เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย LAN
17.3   สั่งพิมพ์จาก Linux Mint ผ่าน LAN
17.4   สั่งพิมพ์จาก Windows ผ่าน LAN

บทที่ 18 : แชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง ด้วย Samba
18.1   การติดตั้ง Samba
18.2   เพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบของ Samba
18.3   กำหนดสิทธิให้กับแชร์ไดเร็คทอรี่
18.4   ตั้งค่าไฟล์ smb.conf
18.5   ใช้งานแชร์ไดเร็คทอรี่จาก Ubuntu
18.6   ใช้งานแชร์ไดเร็คทอรี่จาก Windows
18.7   ใช้งานแชร์ไดเร็คทอรี่จาก Android
18.8   สรุปคอมมานด์ไลน์ สำหรับ SAMBA

บทที่ 19 : Sync Server โดยใช้ rsync
19.1   rsync คืออะไร
19.2   rsync แบบโลคอล
19.3   ข้อสังเกตุการใช้งาน rsync
19.4   rsync แบบรีโมท
19.5   Grsync

บทที่ 20 : การใช้ rsync ใน Windows
20.1   Cygwin คืออะไร ?
20.2   การติดตั้ง Cygwin
20.3   การใช้งาน rsync แบบโลคอล
20.4   การใช้งาน rsync แบบรีโมท
20.5   การใช้งาน rsync แบบรีโมท ไฟล์อยู่นอกไดเร็คทอรี่ home

บทที่ 21 : FTP Server
21.1   FTP Server คืออะไร ?
21.2   การติดตั้ง proftpd
21.3   การใช้งาน FTP ด้วยยูสเซอร์ pi
21.4   การตั้งค่าไฟล์ proftpd.conf
21.5   ใช้งาน FTP ด้วยยูสเซอร์ Anonymous(นิรนาม)
21.6   ใช้งาน FTP ด้วยยูสเซอร์ที่สร้างใหม่
21.7   การ FTP ไปที่ USB Drive
21.8   การถอดถอนโปรแกรม proftpd

บทที่ 22 : Web Server
22.1   Web Server คืออะไร ?
22.2   การติดตั้ง Apache
22.3   การติดตั้ง PHP
22.4   การติดตั้ง MySql หรือ MariaDB
22.5   การติดตั้ง WordPress

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*