ตัวอย่างงาน ภาพวาดเว็คเตอร์

งานภาพวาดเว็คเตอร์ เราวาดด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถส่งออกเป็นไฟล์ png เพื่อนำไปใช้งานแบบภาพปกติ หรือจะส่งออกเป็น .ai หรือ .eps เพื่อนำไปแก้ไขในโปรแกรมวาดภาพเว็คเตอร์อื่นๆก็ได้

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*