ตัวอย่างงาน ภาพโฆษณาลง Facebook

ตัวอย่างงาน ภาพโฆษณาลง Facebook ภาพส่วนใหญ่ออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส เพือ่ให้ดูได้ดีทั้งบนสมาร์ทโฟน และ จอคอมพิวเตอร์

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*