ตัวอย่างงานวิดีโอ ภาพประกอบเสียงพากษ์ “เรื่องคันๆ ของบูบู้”

ตัวอย่างงานวิดีโอ ภาพประกอบเสียงพากษ์ “เรื่องคันๆ ของบูบู้”  วิดีโอตัวนี้เป็นโฆษณาขายแชมพูอาบสุนัข  ขนาดภาพเป็นสีเหลี่ยมจัสตุรัส เพื่อนำเสนอใน Facebook โดยเฉพาะ

ตัวอย่างภาพในวิดีโอ

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*