ตัวอย่างงาน ปกหนังสือ

ปกหนังสือ LibreOffice  (3 ปก)

ปกหนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” และ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (หน้าหลัง)

ปกหนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น 3มิติ สำหรับนักวาดการ์ตูน” (หน้าหลัง)

กราฟิกหนังสือทั้งเล่ม

เฉพาะปกหน้า

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*