ดาวน์โหลดหนังสือ

หน้ารวมสำหรับดาวน์โหลดหนังสือแจกฟรี เขียนโดย www.poeclub.org ทั้งหมด

FS3rd_Cover_trumb
หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
Download

FS3rd_Cover_trumb
หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”
Download

tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบหนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6”
Download

CalcBible_Cover_trumb
หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6”
Download

tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบหนังสือ หนังสือ “คัมภีร์  LibreOffice Calc  3.6”
Download

ImpressBible_Cover_trumb
หนังสือ “คัมภีร์  LibreOffice Impress 3.6”
Download

tar_zip_icon
ไฟล์ประกอบหนังสือ หนังสือ “คัมภีร์  LibreOffice Impress 3.6”
Download

Inkscape_Cover_trumb_W75
หนังสือ  “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (ปี 2013)
Download

Gimp_Book_Trumb_W75
หนังสือ  “คัมภีร์ Gimp 2.7” (ปี 2013)
Download

TB_trumb
เอกสารประกอบการอบรม Thunderbird
Download

หนังสือ ebook “Raspberry Pi Home Server”
Download

หนังสือ ebook “G suite การใช้งาน email”
Download

หนังสือ ebook “Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์”
Download

หนังสือ ebook “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB”
DownLoad

ไฟล์ประกอบหนังสือ ebook “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB”
DownLoadหนังสือ ebook “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB”
DownLoad


ไฟล์ประกอบหนังสือ ebook “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 :Relational Database using HSQLDB”
DownLoad
 

หนังสือ ebook “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง” (อ่านบน Google Docs) Read

 

Share this :

5 Trackbacks & Pingbacks

  1. LibreOffice 5.2.2 โปรแกรมฟรีที่ไม่ธรรมดา – Sailom Admin Blog
  2. LibreOffice 5.2.2 โปรแกรมฟรีที่ไม่ธรรมดา – My Life… My Blog…
  3. - www.poeclub.org
  4. หนังสือ ebook "G suite การใช้งาน email" - www.poeclub.org
  5. หนังสือ ebook "Google Apps ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์" - www.poeclub.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.