หลักสูตรอบรม Inkscape (สร้างอินโฟกราฟิก,ทำโปสเตอร์,วาดการ์ตูน)

หลักสูตรอบรม “Inkscape (สร้างอินโฟกราฟิก, ทำโปสเตอร์,วาดการ์ตูน)” โดยผู้เขียน “คัมภีร์ Inkscape”

Inkscape  เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Adobe Illustrator หรือ Corel Draw  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในวาดภาพแบบเว็คเตอร์   Inkscape เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% 

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า การทำสื่อเช่น โปสเตอร์, ใบปลิว, วาดการ์ตูน โดยเฉพาะ การทำอินโฟกราฟิก เป็นที่นิยมมากในยุคปัจจุบัน และ Inkscape ก็เหมาะกับงานนี้มาก สามารถทำจบได้ในโปรแกรมเดียว (แต่ถ้าต้องการเก่งขึ้นไปอีก แนะนำให้ใช้งาน Gimp ด้วย)

  • เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการอบรมดูได้จาก  เอกสารประกอบการอบรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)  เอกสารประกอบการอบรมนี้เราออกแบบมาเพื่อการอบรมระยะสั้นโดยเฉพาะ  แม้เราจะมีหนังสือที่เขียนเอง แต่ในการอบรมไม่มีเวลาให้เปิด จึงทำช็อตโน้ตไว้ให้ เพื่อที่ผู้อบรมจะได้เต็มที่กับการปฏิบัติตาม ไม่ต้องจดตาม  เป็นวิธีที่เราใช้แล้ว มีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ค่าบริการ

กรณี อบรมเป็นกลุ่ม 

ค่าบริการ 1,200 บาท/ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) คิดเป็นเงิน 7,200 บาท/วัน   (1 หลักสูตร อบรม 2-3 วันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า)

*** อบรมถึงสถานที่เท่านั้น ผู้จัดอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องอบรม, คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม เป็นต้น
*** แต่ละหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 ท่าน
*** มีเอกสารประกอบการอบรมให้ 

กรณี อบรม 1-2 ท่าน (มากกว่า 2 ท่านคิดค่าบริการแบบกลุ่ม)

อบรม 1 วัน – ค่าบริการ 4,700 บาท (วันละ 6-7 ชม.)
อบรม 2 วัน – ค่าบริการ 7,700 บาท (วันละ 6-7 ชม.)

*** อบรมถึงสถานที่เท่านั้น ผู้จัดอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องอบรม, คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม เป็นต้น
*** แต่ละหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 2 ท่าน
*** มีเอกสารประกอบการอบรมให้ 

จังหวัดตามภาพต่อไปนี้  ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม (ไม่คิดค่าเดินทาง และ ที่พัก ) ถ้าอยู่นอกเหนือเขตตามที่ระบุ  มีค่าเดินทางกิโลเมตรละ 5 บาท โดยคิดระยะทางเริ่มต้นจากจังหวัดที่เราไม่คิดค่าบริการ ที่อยู่ใกล้จังหวัดของท่านมากที่สุด ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของท่าน

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com, wasankds@facebook.com, 081-459-8343, Line ID : wasankds

  • วิทยากรผู้อบรม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

  • ผลงานด้านงานเขียนของวิทยากร

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ตัวอย่างผลงานของวิทยากร

วิดีโอโฆษณา “อบรม LibreOffice” ในรูปแบบภาพประกอบเสียงพากษ์

วิดีโอโฆษณา “เรื่องคันๆของบูบู้” ในรูปแบบภาพประกอบเสียงพากษ์

โปสเตอร์

ตัวอย่างปกหนังสือ

ภาพนิ่งต่างๆ (ใช้ Inkscape, Gimp และ Blender)

  

งานออกแบบ (ใช้ Inkscape, Gimp และ Blender)

 

 

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*