หลักสูตรอบรม Gimp

หลักสูตรอบรม “Gimp” โดยผู้เขียน “คัมภีร์ Gimp”

Gimp เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Adobe PhotoShop และ PhotoPaint  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานตกแต่ง ตัดต่อภาพ   Gimp เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100% 

  • เนื้อหาการอบรม

    เนื้อหาการอบรมปรับได้ตามความต้องการของผู้อบรม เพราะตอนนี้เราเปิดอบรมให้ถึงสถานที่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เปิดอบรมทั่วไป ดังนั้นเราจึงสามารถกำหนดเนื้อหาการอบรมได้ตามความต้องการ

*** ยินดีปรับเนื้อหาในหลักสูตรตามความต้องการ ***

  • ค่าบริการ

ค่าบริการ 1,400 บาท/ชั่วโมง (วันละ 6 ชม.) คิดเป็นเงิน 8,400 บาท/วัน   (1 หลักสูตร อบรม 2-3 วันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า)

*** อบรมถึงสถานที่เท่านั้น ผู้จัดอบรมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องอบรม, คอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม เป็นต้น
*** แต่ละหลักสูตรรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 25 ท่าน
*** ค่าบริการด้านล่างเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ขอคิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง ซึ่งจะขอเสนอราคาเป็นกรณีไป
*** รวมค่าเอกสารสำหรับ 25 ชุดแล้ว

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com, wasankds@facebook.com, 081-459-8343, Line ID : wasankds

  • วิทยากรผู้อบรม

วสันต์ คุณดิลกเศวต

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ตัวอย่างผลงานของวิทยากร

ตัวอย่างผลงานตามคลิป  ซึ่งเป็นโฆษณาของทางเราเอง(โฆษณาอบรม LibreOffice)  ผลงานดังกล่าวใช้หลายโปรแกรมในการสร้าง ซึ่ง Gimp ถูกใช้ในการระบายสีและตัดต่อภาพ

 

Share this :

สนับสนุนเราซื้อสินค้า Lazada จากลิงค์ในเว็บของเรา


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*