บริการ “ที่ปรึกษาลดค่าใช้จ่ายระบบคอมพิวเตอร์”

  • แนะนำบริการ

ผู้เขียนทำงานอยู่ในวงการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากว่า 10 ปี เพราะชื่นชอบการนำซอฟต์แวร์ฟรี คุณภาพสูงมาใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ หากใครติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ก็จะทราบว่าเศรษฐกิจในปัจุบันและอนาคตอันใกล้น่าเป็นห่วงมาก ถ้าองค์กรไม่เตรียมพร้อม ไม่ประหยัด ไม่เปลี่ยนแปลง ก็อาจเจ็บสาหัสหรือตายได้เลย

ผู้เขียนชอบเสาะหาโปรแกรมหรือระบบต่างๆเพื่อจุดประสงค์ด้านความประหยัดที่ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สแล้ว เพราะมีระบบการทำงานอีกระบบหนึ่งที่พูดถึงกันมากในยุคนี้ ก็คือ Cloud

ปัจจุบันเราอยู่ในยุครอยต่อระหว่าง Client-Server และ Cloud

ยุค Client-Server องค์กรต้องลงทุนกับะบบคอมพิวเตอร์และต้องดูแลเองเป็นส่วนใหญ่  ต้นทุนจึงสูง  มีค่าใช้จ่ายครบทุกด้านทั้งค่า Hardware, Software(ระบบปฏิบัติการ, สแกนไวรัส, โปรแกรมใช้งานสารพัด เป็นต้น) , Network และ Peopleware และก็ต้องจ่ายเรื่อยๆ

ยุค Cloud ระบบของ Cluod ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทั้งมีความปลอดภัยกว่า ปัจจุบัน Cloud ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ยังมีแอพ(หรือโปรแกรม)ให้ใช้งานได้ด้วย เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆก็สามารถทำงานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์อย่าง Chrome ได้เลย ซึ่งแอพบน Cloud ก็ครอบคลุมโปรแกรมออฟฟิศที่เราใช้งานกันทั่วไป

ผู้เขียนไปมาหลายองค์กร ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งองค์กรเล็กและใหญ่ เห็นวิธีการทำงานของยูสเซอร์มาพอสมควร จึงพอจะสรุปได้ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีควรเป็นส่วนผสมระหว่าง Client-Server และ Cloud ซึ่งจะช่วยประหยัด และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ส่วนผสมที่ดี จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ทั้งค่า Hardware, ค่า Software ระบบปฏิบัติการ, ค่าซอฟต์แวร์ Office, ค่าซอฟต์แวร์จิปาถะ, ค่าระบบ Network และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Peopleware  ทั้งหมดจะลดต้นทุนระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้มหาศาล

หากสนใจบริการนี้ของเรา ติดต่อเขามานัดพูดคุยนัดประชุมกันได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงแรก จนกว่าจะตกลงว่าจ้าง

  • จำกัดจำนวนลูกค้า

บริการนี้เรารับงานได้จำกัด สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น ฉะนั้นหากสนใจ ให้รีบติดต่อเข้ามาสอบถาม เพราะถ้าเต็มแล้ว เราจะปิดโพสต์นี้ จนกว่าจะว่างอีกครั้ง

  • ค่าบริการ

ตามตกลง ( *** เอาเงินที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มาจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ *** )

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds.poeclub@gmail.com ,
081-459-8343 ,
Line ID : wasankds

  • ผู้ให้คำปรึกษา

วสันต์ คุณดิลกเศวต
วศ.บ. มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ด้วย Google Apps” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 : Relational Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”

  • ผลงานด้านการอบรมหรือที่ปรึกษา (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)

Instructor_Wasan_2

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.