บริการ “ที่ปรึกษาลดค่าใช้จ่ายระบบคอมพิวเตอร์”

  • แนะนำบริการ

ผู้เขียนทำงานอยู่ในวงการซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมากว่า 10 ปี เพราะชื่นชอบการนำซอฟต์แวร์ฟรี คุณภาพสูงมาใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้

หากใครติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ก็จะทราบว่าเศรษฐกิจในปัจุบันและอนาคตอันใกล้น่าเป็นห่วงมาก ถ้าองค์กรไม่เตรียมพร้อม ไม่ประหยัด ไม่เปลี่ยนแปลง ก็อาจเจ็บสาหัสหรือตายได้เลย

ผู้เขียนชอบเสาะหาโปรแกรมหรือระบบต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านความประหยัดที่ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สแล้ว เพราะมีระบบการทำงานอีกระบบหนึ่งที่พูดถึงกันมากในยุคนี้ ก็คือ Cloud

ก่อนหน้านี้ผู้เขียนไม่สนใจ Cloud เลย(สนใจแต่โอเพ่นซอร์ส) เพราะไม่คิดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานได้  แต่เมื่อลูกค้ารายหนึ่ง ขอให้จัดอบรมให้กับพนักงาน(Google Apps) ผู้เขียนจึงศึกษาอย่างจริงจัง จนในที่สุดก็พบว่า Cloud คืออนาคตของการทำงานในยุคใหม่ ที่จะช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย โดยเฉพาะ Cloud ของ Google

ปัจจุบันเราอยู่ในยุครอยต่อระหว่าง Client-Server และ Cloud

ยุค Client-Server องค์กรต้องลงทุนกับระบบคอมพิวเตอร์และต้องดูแลเองเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนจึงสูง มีค่าใช้จ่ายครบทุกด้านทั้งค่า Hardware, Software(ระบบปฏิบัติการ, สแกนไวรัส, โปรแกรมใช้งานสารพัด เป็นต้น) , Network และ Peopleware และก็ต้องจ่ายเรื่อยๆ

ยุค Cloud ระบบของ Cluod ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก อีกทั้งมีความปลอดภัยกว่า ปัจจุบัน Cloud ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ยังมีแอพ(หรือโปรแกรมออนไลน์) ให้ใช้งานได้ด้วย เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ แต่ก็สามารถใช้งานแอพต่างๆผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์อย่าง Chrome ได้เลย ซึ่งแอพบน Cloud ก็ครอบคลุมโปรแกรมออฟฟิศที่เราใช้งานกันทั่วไป อย่างไรก็ดีแอพบน Cloud ประสิทธิภาพยังสู่โปรแกรมที่ใช้งานแบบติดตั้งบนระบบปฏิบัติการยังไม่ได้

ระบบ Cloud ที่ดีที่สุด(ในความคิดของผู้เขียน) ก็คือของ Google ซึ่งมีทั้งแบบฟรี(บัญชี Gmail) และแบบเสียเงิน(บัญชี G Suite)

Cloud ของ Google ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่บน Cloud ให้เก็บไฟล์เท่านั้น แต่ยังมีแอพที่ใช้งานบน Cloud หรือใช้งานผ่าน Browser หลายตัว ครอบคลุมลักษณะงานในสำนักงานอย่างกว้างขวาง เช่น  Email(ส่งเมล์), Sheets(งานตารางคำนวน), Docs (พิมพ์งาน),Slides(ทำสไลด์), Drive(เก็บไฟล์บนคลาวนน์), Meets(ประชุมทางไกล), Calendar(ปฏิทินนัดหมาย), Maps(แผนที่), Jamboard(ไวท์บอร์ดที่สามารถแชร์การใช้งานได้), Hangout(บันทึกสั้นๆ) เป็นต้น ทั้งหมดเรียกรวมกันว่า Google Apps

หากเราใช้บัญชี G suite แบบเสียเงิน เสียรายปีประมาณ 1500-1800 บาท เราจะสามารถใช้ Google Apps ข้างต้นได้ทั้งหมด และ ถ้าเราใช้อย่างจริงจัง ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ทั้งในด้าน ….

1. Software ระบบปฏิบัติการ เนื่องจาก Google Apps ใช้งานผ่าน Browser อย่าง Chrome จึงไม่ยึดติดกับ OS ที่ต้องเสียเงิน เราใช้ Linux หรือ Andriod ที่เป็นของฟรีก็ใช้งาน Google Apps ได้

2. Software สำนักงาน Google Apps มีแอพใช้งาน Email, Sheets, Docs,Slides และ ,Drive จึงไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์ออฟฟิศแบบเสียเงินทุกเครื่อง Google Apps ที่เป็นแอพสำนักงาน มีประสิทธิภาพสูงพอสมควร และสามารถเขียนโปรแกรม Google Apps Script เพื่อสร้างระบบงานได้ด้วย

3. Peopleware เมื่อใช้ Cloud ของ Google ภาระในการดูแลระบบจึงเป็นของ Google องค์กรจึงลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ IT มาดูแลระบบคอมพิวเตอร์

4. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เนื่องจาก Google Apps มีจุดเด่นเรื่องทำงานออนไลน์ องค์กรจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในชีิวติประจำวันได้อย่างกว้างขวาง เช่น ค่ากระดาษ, ค่ารถ, ค่าน้ำมัน และ ที่สำคัญหรือประหยัดเวลา

อย่างไรก็ดีแม้ Google Apps จะมีดีมากกมาย แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการทำงานทุกอย่าง เช่น ยังไม่มีแอพสำหรับงานกราฟฟิกเหมือนกับ PhotoShop หรือ Gimp  ฉะนั้น เราจึงยังต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคย ติดตั้ง OS และลงซอฟต์แวร์ใช้งาน

อย่างไรก็ดี คุณสามารถประหยัดได้ หากใช้เป็นซอฟต์แวร์โิเพ่นซอร์ส เช่น Gimp(เทียบเท่า PhotoShop), Inkscape(เทียบเท่า Illustrator), Blender(เทียบเท่า Maya) เป็นต้น

ฉะนั้นผู้เขียน ขอสรุปว่า ระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีควรเป็นส่วนผสมระหว่าง Client-Server และ Cloud และถ้าเราออกแบบส่วนผสมให้ดี ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย

  • จำกัดจำนวนลูกค้า

บริการนี้เรารับงานได้จำกัด สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น ฉะนั้นหากสนใจ ให้รีบติดต่อเข้ามาสอบถาม เพราะถ้าเต็มแล้ว เราจะปิดโพสต์นี้ จนกว่าจะว่างอีกครั้ง

  • ค่าบริการ

ตามตกลง ( *** เอาเงินที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มาจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ *** )

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds.poeclub@gmail.com ,
081-459-8343 ,
Line ID : wasankds

  • ผู้ให้คำปรึกษา

วสันต์ คุณดิลกเศวต
วศ.บ. มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ด้วย Google Apps” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
12. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base เล่ม 2 : Relational Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
13. หนังสือ “ทำระบบ Home Automation ด้วยตัวเอง”

  • ผลงานด้านการอบรมหรือที่ปรึกษา (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)

Instructor_Wasan_2

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.