บริการที่ปรึกษาแบบออนไซต์ “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยซอฟต์แวร์ฟรี”

  • บริการนี้คืออะไร ?

จริงๆแล้ว ชื่อเต็มของบริการนี้คือ “บริการที่ปรึกษาแบบออนไซต์ – การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ของฟรี)ในระดับยูสเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร” แต่มันยาวเกินไป จึงขอย่อลง

การจะอธิบายว่าบริการนี้คืออะไร ต้องขออธิบายที่ไปที่มาสักเล็กน้อย

  • ที่ไปที่มา

ขอบเขตงาน
องค์กรส่วนใหญ่ มักมีระบบงานส่วนกลางที่ใช้งานกันทั้งองค์กร เช่น ระบบ ERP, CRM, ระบบ Backup เป็นต้น ระบบดังกล่าวต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ ซึ่งขอเรียกว่า ซอฟต์แวร์ในระดับองค์กร ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต้องมีผู้ชำนาญดูแล และองค์กรต้องลงทุน

อีกส่วนหนึ่งที่องค์กรต้องลงทุน ก็คือ ซอฟต์แวร์ในระดับยูสเซอร์ เพราะยูสเซอร์หรือพนักงานต้องทำงานของตนเองที่มันจำเพาะเจาะจง ซึ่งก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวแล้วแต่งาน และแน่นอน องค์กรต้องลงทุนอีกไม่ใช่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในยุคนี้ ที่คิดค่าเช่าเป็นรายเดือนรายปี ประหนึ่งเป็นค่าน้ำค่าไฟ เป็นความจำเป็น ที่เราต้องจ่าย

ขอบเขตงานของเรา ตีกรอบไว้ที่การ ช่วยองค์กรประหยัดค่าซอฟต์แวร์ในระดับยูสเซอร์

“ประหยัด” ทางรอดสำหรับยุคนี้
เนื่องด้วย เศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและของโลกน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะประเทศไทย ฉะนั้น การจะอยู่รอดในยุคแบบนี้ การประหยัดเป็นสิ่งสำคัญมาก

เปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้ ก็เปลี่ยนได้ทุกอย่าง
เราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ธุรกิจล้มหายตายจากเพราะความเปลี่ยนแปลงมากมาย ธุรกิจสื่อถูกกระหน่ำด้วยสื่อสังคมออนไลน์ สือสิ่งพิมพ์ปิดตัวกันเกลื่อน, แรงงานจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์, กล้องถ่ายรูป นาฬิกา สมุดบันทึก GPS และ อื่นๆ ถูกแทนที่ด้วย Smart Phone ตัวเล็กๆเครื่องเดียว

ฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยน เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และจะตายไปในที่สุด

การเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ในองค์กรเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะยูสเซอร์มักไม่อยากเปลี่ยน และหาเหตุผลสารพัดที่จะไม่เปลี่ยน แต่.. ถ้าองค์กรเปลี่ยนได้ ก็จะเปลี่ยนได้ทุกอย่าง เพราะได้ผ่านสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้ว

ความเชื่อผิดๆ
ในช่วงเกือบ 10 ปีมานี้ เราได้อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ของฟรี) หลากหลายโปรแกรม ให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เราได้ตอบคำถาม และได้เห็นวิธีการใช้งานของยูสเซอร์มามากพอสมควร ได้เห็นทั้งที่ใช้งานผิดและถูก เหมาะสมและไม่เหมาะสม ใช้คุ้มบางไม่คุ้มบ้าง แม้จะเป็นโปรแกรมที่เสียเงินซื้อมาก็ตาม

แต่สิ่งที่เราพบ ก็คือ ยูสเซอร์มักคิดว่า การประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โดยการหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

เรายอมรับว่า ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส ประสิทธิภาพสู้ซอฟต์แวร์เชิงพานิชย์ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเราต้องลดลง เพราะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว เราได้เห็นมาพอสมควรว่า ยูสเซอร์ใช้งานซอฟต์แวร์ผิดบ้างถูกบ้าง เหมาะสมบ้างไม่หมาะสมบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่คือ ใช้งานได้ไม่คุ้ม… อย่างมาก

จากประสบการณ์ข้างต้น เราจึงเปิดบริการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือองค์กร ประหยัดค่าลิขสิทธิซอฟแวร์ และ ช่วยเหลือยูสเซอร์ ให้ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  • ลักษณะการให้บริการของเรา

ตามตกลง
การนำซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมาใช้ในองค์กร มีหลายเรื่องให้ต้องทำ เช่น การประเมิน, การทดสอบซอฟต์แวร์, การวางแผน, การจัดอบรม เป็นต้น เราจึงต้องเข้าไปให้บริการถึงสถานที่ ลักษณะการร่วมงาน แล้วแต่จะทำข้อตกลง เช่น เข้าสำนักงานอาทิตย์ละ 2-3 วัน เป็นระยะ 0.6-1 ปี จนกว่าจะลงตัว เป็นต้น

ว่าจ้างระยะสั้นระยะยาว แล้วแต่จำนวนยูสเซอร์ และความต้องการของลูกค้า

ขอเพียงบอกความต้องการกับเรา
เรามีความรู้มีความชำนาญในหลากหลายโปรแกรม ดูได้จากผลงานเขียนหนังสือกว่า 10 เล่ม (และอีกเกือบ 10 เล่มที่เขียนค้างไว้) อย่างไรก็ดี อาจยังไม่ครอบคลุมการทำงานของยูสเซอร์ทั้งหมด

แต่… ขอเพียงบอกเราว่า “ยูสเซอร์ต้องทำงานลักษณะไหน” เราจะไปค้นหา ทดสอบ ศึกษา จัดทำเอกสารมาให้ ว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรี)ตัวไหน เหมาะสม เพราะเรามีความชอบและถนัดในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทุนอยู่แล้ว

  • จำกัดจำนวนลูกค้า

บริการนี้เรารับงานได้จำกัด สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้เพียง 2-3 แห่งเท่านั้น ฉะนั้นหากสนใจ ให้รีบติดต่อเข้ามาสอบถาม เพราะถ้าเต็มแล้ว เราจะปิดโพสต์นี้ จนกว่าจะว่างอีกครั้ง

  • ค่าบริการ

ตามตกลง ( *** เอาเงินที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มาจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ *** )

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com,  081-459-8343, Line ID : wasankds

  • เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา

วสันต์ คุณดิลกเศวต
วศ.บ. มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ด้วย Google Apps” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
11. หนังสือ “วิเคราะห์ข้อมูลด้วย LibreOffice Base : Flat Database using HSQLDB” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)

Instructor_Wasan_2

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.