บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site

  • บริการนี้คืออะไร ?

ในช่วงเกือบ 10 ปีมานี้ เราได้ให้บริการอบรมการใช้งาน LibreOffice และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ) อย่างเช่น Gimp และ Inkscape มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Google Apps อย่างเช่น Google Sheet/Docs/Slides/Calendar/Email  เราจึงทราบความต้องการของผู้ใช้งาน และได้ตอบคำถามการใช้งานไปมากมาย

นอกจากซอฟต์แวร์ข้างต้นแล้ว ผู้ใช้งานหลายราย มีความต้องการทำงานบางอย่าง ที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ แต่เจ้าหน้าที่ IT หรือ บริษัท  ไม่จัดซื้อให้ เพราะคิดว่าเกินความจำเป็น หรือราคาแพงเกินไป เราก็ได้ช่วยแนะนำว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สตัวไหนพอใช้แทนได้บ้าง  อย่างเช่น การทำ Infographic, การทำกราฟิก, การทำสไลด์, การทำแผนภาพแผนผัง, การตัดต่อวิดีโอแบบไม่ยาก, การแต่งภาพ , ระบบสืบค้นราคาภายในองค์กร  เป็นต้น งานลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เสียเงินเลย

ฉะนั้น เพื่อให้องค์กรใช้งานซอฟต์แวร์ข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เราจึงมีบริการต่อเนื่องจากการอบรมการใช้งานมานำเสนอ  ก็คือ “บริการที่ปรึกษาการใช้งาน LiibreOffice และ ซอฟต์แวร์ฟรีแบบ On site”

  • วัตถุประสงค์ของบริการนี้
  1. ช่วยให้พนักงานใช้งานโปรแกรม LibreOffice, Gimp และ Inkscape รวมไปถึง Google Apps ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการให้คำปรึกษาแบบ On Site – เราพบว่า พนักงานยังใช้งาน LibreOffice ไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ มีวิธีที่ดีกว่าที่ทำกันอยู่  นอกจากนี้ยังทำงานโดยใช้โปรแกรมผิดประเภทอีกด้วย
  2. นำเสนอ แนะนำ หรือ อธิบายการใช้งาน ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ตัวอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน  – เราพบว่า พนักงานต้องการซอฟต์แวร์เพื่อทำงานบางอย่าง แต่เจ้าหน้า IT หรือบริษัท  ไม่จัดซื้อให้ เพราะคิดว่าเกินความจำเป็น หรือราคาแพงเกินไป  ทั้งนี้มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส(ฟรีๆ)ถูกกฎหมายที่ทำแทนได้  แต่ก็ต้องมีผู้ที่ใช้งานเป็นมาอบรมหรือตอบคำถามให้
  • ค่าบริการ

เราคิดค่าบริการแบบยืดหยุ่น  จ้างน้อยวัน จ้างหลายวัน  จ้างเป็นเดือน  หรือ จ้างเป็นที่ปรึกษาประจำ(เช่น เข้าสำนักงานอาทิตย์ละ 1-2 วัน)  ค่าบริการจะถูกลงตามปริมาณงาน  กรุณาติดต่อเพื่อ แจ้งรายละเอียดการจ้างงานและขอใบเสนอราคา ได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

ด่วน !!!   ผู้ให้คำปรึกษาแบบ  On Site  มีคนเดียว  มาก่อนได้ก่อน  มาช้าอาจไม่ว่างรับงานแล้ว !!!
*** เอาเงินที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มาจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาด้านการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สดีกว่า ประหยัดกว่าเยอะ ***

  • ติดต่อใช้บริการ

wasankds@gmail.com,  081-459-8343, Line ID : wasankds

  • เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาแบบ On Site

วสันต์ คุณดิลกเศวต
วศ.บ. มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  • ผลลงานด้านงานเขียน

1. หนังสือ “ซอฟต์แวร์ฟรี ดีๆ ก็มีในโลก” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
2. หนังสือ “คัมภีร์ Inkscape 0.48” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
3. หนังสือ “คัมภีร์ Gimp 2.7” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
4. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Writer 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
5. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Calc 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
6. หนังสือ “คัมภีร์ LibreOffice Impress 3.6” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
7. หนังสือ “Raspberry Pi Home Server” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
8. หนังสือ “สร้างและเชิดหุ่น3มิติสำหรับนักวาดการ์ตูน”
9. หนังสือ “G Suite การใช้งาน Email” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)
10. หนังสือ “ทำงานออฟฟิศแบบออนไลน์ด้วย Google Apps” (แจกฟรีเป็นไฟล์ PDF)

  • ผลงานด้านการอบรม (ตัวอย่าง)

– บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์การค้า MBK)
– บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
– บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
– บริษัท ดีสโตน จำกัด
– บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
– บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
– บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
– สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA)
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– ศูนย์นวัตกรรมความรู้และบริการ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บางกะดี (SAKI)
– มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (มูลนิธิฯ จัดอบรมฟรี ให้กับข้าราชการ)

Instructor_Wasan_2

Share this :

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
*