22.5 การติดตั้ง WordPress

2

การติดตั้ง WordPress ในกรณีนี้ ผู้เขียนจะใช้การพิมพ์คำสั่งทั้งหมด โดย SSH เข้าไปที่เครื่อง Raspberry Pi 22.5.ก ดาวน์โหลด WordPress ดาวน์โหลด WordPress ตัวล่าสุด มาที่ /var/www/html/  cd /var/www/html/ ( ไปที่ไดเร็คทอรี่ Document Root ของ Apache […]

22.4 การติดตั้ง MySql หรือ MariaDB

0

MySql เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาก WordPress เองก็ใช้ MySQL ส่วน MariaDB พัฒนาต่อยอดมาจาก MySQL ด้วยเหตุผลด้านธุรกิจ เนื่องจาก MySQL ถูกซื้อไปตั้งนานแล้วโดย Oracle (Oracle ซื้อบริษัท Sun Miicrosystem ได้ MySQL แถมมา) ฉะนั้น ผู้ที่ใช้งาน MySQL จึงต่างก็กังวลถึงอนาคตของ […]

22.3 การติดตั้ง PHP

0

PHP เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ทำงานอยู่ที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการร้องขอหน้าเว็บที่มีสคริปต์ PHP สคริปต์นั้นจะถูกประมวลผลบน Web Server ก่อน จากนั้นจึงถูกส่งกลับมายังเครื่องไคลแอนต์ ติดตั้ง PHP  sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y ( ติดตั้ง PHP5 ของใหม่เป็น 7 แล้ว ) PHP […]

22.2 การติดตั้ง Apache

0

Apache เป็นโปรแกรม Web Server ให้บริการส่งหน้าเว็บให้ดูตามคำขอ การติดตั้ง Apache ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้  sudo apt-get install apache2 -y  ( -y คือตอบ yes ล่วงหน้า ไม่ต้องหยุดถามอีก ) การทดสอบ Apache ในกรณีเปิดจากเครื่อง Raspberry Pi […]

22.1 Web Server คืออะไร ?

0

Web Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บหน้าเว็บไว้ และส่งหน้าเว็บให้ดู ตามคำขอของเครื่องไคลแอนต์ การจะทำให้ Raspberry Pi เป็น Web Server เราจะต้องติดตั้ง3โปรแกรม ก็คือ Apache, PHP และ MySQL (หรือ MariaDB) จากนั้น ติดตั้ง WordPress ซึ่งเป็นเครื่องมือทำเว็บไซต์ที่ใช้งานไม่ยาก แต่สามารถปรับแต่งได้มากมาย ในที่นี้ […]

21.8 การถอดถอนโปรแกรม proftpd

0

การการถอดถอนโปรแกรม proftpd ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้  sudo service proftpd stop ( หยุดบริการ proftpd )  sudo apt-get remove proftpd ( ถอนโปรแกรม proftpd  )  sudo apt-get purge proftpd ( ลบไปการตั้งค่าทั้งหมด […]

21.7 การ FTP ไปที่ USB Drive

0

เนื่องจาก Micro SD Card ที่ใช้ติดตั้ง Raspbian มีความจุไม่มาก 16GฺB 32GB บ้าง จึงใช้งานอะไรไม่ได้มาก ฉะนั้น การนำ USB Drive มาใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเสริม จึงเป็นสิ่งจำเป็น แต่การจะทำอย่างนั้นได้ มีเงื่อนไข เงื่อนไข 1 USB Drive ต้องฟอร์แม็ตแบบ ext4 […]

21.6 ใช้งาน FTP ด้วยยูสเซอร์ที่สร้างใหม่

0

ที่ Raspberry Pi ให้เพิ่มยูสเซอร์โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ ซึ่งเป็นการ สร้างยูสเซอร์ชื่อ ftp1 และสร้าง ไดเร็คทอรี่ home ให้ด้วย โดยสร้างไว้ที่ /home/ftp1 pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser ftp1 –home /home/ftp1 –shell /bin/bash Adding user `ftp1‘ […]

21.5 ใช้งาน FTP ด้วยยูสเซอร์ Anonymous(นิรนาม)

0

จะใช้งานยูสเซอร์ Anonymous ได้ จะต้องแก้ไขไฟล์ proftpd.conf ก่อน sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf ( เปิดไฟล์ proftpd.conf ขึ้นมาแก้ไข ) จากนั้น Uncomment (ลบเครื่องหมาย # หน้าบรรทัดออก) ตั้งแต่บรรทัด <Anonymous ~ ftp> ถึง </ […]

21.4 การตั้งค่าไฟล์ proftpd.conf

0

แก้ไขไฟล์ตั้งค่าของ proftpd โดยใช้คำสั่ง  sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf  ( โหมด GUI ใช้คำสั่ง sudo leafpad /etc/proftpd/proftpd.conf ) ———- ไฟล์ proftpd.conf ———- ServerName : ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ ค่าปกติก็คือ Debian UseIPV 6 : […]

1 2 3 14