บริการออกแบบกราฟิก

0

“เราอาศัยอยู่ต่างจังหวัดที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าในเมือง อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ก็เป็นซอฟต์แวร์ฟรี(ถูกกฎหมาย) เราจึงไม่มีต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ ต้นทุนการใช้ชีวิตเราก็ต่ำ ฉะนั้นจึงสามารถคิดค่าบริการออกแบบ ในราคาที่ไม่แพง”