• ad_ink

    หลักสูตรอบรม Inkscape

    หลักสูตรอบรม “Inkscape” โดยผู้เขียน “คัมภีร์ Inkscape” Inkscape  เป็นโปรแกรมประเภทเดียวกับ Adobe Illustrator หรือ Corel Draw  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในวาดภาพแบบเว็คเตอร์   Inkscape เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่คุณสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ถูกกฎหมาย 100%    เนื้อหาการอบรม เนื้อหาการอบรมปรับได้ตามความต้องการของผู้อบรม เพราะตอนนี้เราเปิดอบรมให้ถึงสถานที่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เปิดอบรมทั่วไป ดังนั้นเราจึงสามารถกำหนดเนื้อหาการอบรมได้ตามความต้องการ (เช่น สำหรับผู้เริ่มต้น, สำหรับวาดการ์ตูน เป็นต้น) […]