ข่าสาร

อัพเดทหนังสือ !!!
"หลักการเขียนโปรแกรม Google Apps Script" พิมพ์ครั้งที่ 3 (2 เมษายน 2020 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว) 
"Google Apps Script เซอร์วิส Spreadsheet” พิมพ์ครั้งที่ 2 (2 เมษายน 2020 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว) 

ad_ink_h177 ad_gimp_h177

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ