• หลักสูตร Writer 101

    เรียนรู้การใช้งาน LibreOffice Writer ผ่านวิดีโอ หลักสูตร Writer 101 มีทั้งหมด 23 บท ความยาวรวม 14 ชั่วโมง 20 นาที

สนับสนุนเราด้วยการแชร์และซื้อหนังสือเล่มนี้

จำหน่ายหนังสือ ebook 'ลดน้ำหนัก ไม่มีทางลัด แต่มีเคล็ดลับ'
อ่านได้ทั้งบน Android และ iOS
หนังสือ "ลดน้ำหนัก ไม่มีทางลัด แต่มีเคล็ดลับ" (คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าสั่งซื้อหนังสือ) เขียนจากประสบการณ์ในการลดน้ำหนักกว่า 20 ปี ทั้งที่ประสบความล้มเหลว และ ความสำเร็จ หากท่านเคยลดน้ำหนัก โดยใช้วิธีทางลัดทั้งหลายมาแล้ว และล้มเหลวมาจนสรุปได้เหมือนผู้เขียนแล้วว่า “ไม่มีทางลัด ในการลดน้ำหนัก” หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อท่าน ผู้เขียนแบ่งช่วงชีวิตการลดน้ำหนักเป็น 2 ช่วงใหญ่ ก็คือ ประสบการณ์แห่งความล้มเหลว และ ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ในช่วงประสบการณ์แห่งความสำเร็จ ผู้เขียนลดน้ำหนัก 4 ครั้ง ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จแล้ว สามารถลดน้ำหนักจาก 105 เหลือ 72 ก.ก. อย่างไรก็ตาม มันมีเหตุให้ต้องลดครั้งที่ 2,3 และ 4 ตามมา แต่ก็เป็นเพียงการลดน้ำหนักแบบเก็บรายละเอียด เพราะไม่ได้ลดมากมายเหมือนกับครั้งแรก การได้ลดน้ำหนักถึง 4 ครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งที่ทำงานอยู่ที่บ้าน, ทำงานกับองค์กรที่เราคุมสภาพแวดล้อมไม่ได้, ย้ายบ้านไปยังที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ออกกำลังกาย และ มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถออกกำลังโดยการวิ่งได้(เหมือนครั้งก่อนๆ) เป็นต้น ประสบการณ์ที่สำเร็จถึง 4 ครั้ง ทำให้ผู้เขียนมีเคล็ดลับที่แพรวพราวยิ่งขึ้น พัฒนาการในการดูแลสุขภาพก็พัฒนาขึ้นด้วย